Menu

Terug naar Actualiteit >Voorschot zoogkoeienpremie en premie voor vergroening

Alle regio's
Alle sectoren

Eind vorige maand heeft de Vlaamse overheid het voorschot van de zoogkoeienpremie en van de premie voor vergroening uitbetaald. Als het totaal van je steun (basisbetaling, premie voor vergroening, premie voor jonge landbouwers en zoogkoeienpremie) lager is dan 400 euro, ontvang je geen betaling en dus ook geen voorschot.

Behoud van de intensieve zoogkoeienhouderij

Wie voor de campagne 2017 via het e‑loket een geldige deelnameverklaring ingediend had, kreeg een voorschot van 70% op de premie voor de premiegerechtigde dieren die kalfden van 1 januari tot 31 augustus, beperkt tot het aantal premierechten waarover je beschikt. Wie minder dan 14 premiegerechtigde dieren had in die periode, kreeg geen voorschot.

Het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe werd vastgesteld op 160 euro, waarvan dus 70% uitbetaald werd als voorschot. Eind december wordt bijkomend 20% van dat premiebedrag uitbetaald en het saldo van de steun zal je ontvangen eind april 2018.

Vergroening

Een voorschot van 70% op de premie voor vergroening werd uitbetaald aan wie niet hoeft te voldoen aan vergroeningsverplichtingen en een geldige verzamelaanvraag ingediend heeft. De premie voor vergroening bedraagt 50,76% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten (95,13% van het bedrag van de basisbetaling van de Waalse betalingsrechten). Eind december volgt een tweede betaling van 20% (dus tot 90%) van de basisbetaling, de premie voor jonge landbouwers en de premie voor vergroening (voor wie niet hoeft te voldoen aan de vergroeningsverplichtingen). De saldobetalingen volgen in het voorjaar van 2018.

Midden december vind je gedetailleerde informatie over deze betaling op het e-loket van het departement Landbouw en Visserij.