Menu

Voorlopig nog geen regen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Het nieuwste agrometeorologisch bericht van VITO stelt dat mei en juni zeer droog waren, vooral in Vlaanderen en Waals-Brabant. Door de hoge temperaturen verbruiken de gewassen veel water. Van droogteschade was er begin juli nog geen sprake, en waren de opbrengstvoorspellingen nog overwegend gunstig. Toch is het duidelijk dat het dringend zou moeten regenen om een negatieve impact op de opbrengst van de zomergewassen te vermijden.Het agrometeorologisch bericht van VITO bespreekt de situatie tot 30 juni. Intussen geeft het departement Landbouw en Visserij tips om verstandig om te gaan met het beschikbare water.

Mei en juni waren zeer warm en droog. In Ukkel viel slechts 13,9 mm neerslag in mei en 15,8 mm in juni, terwijl dit normaal respectievelijk 66,5 mm en 71,8 mm zou moeten zijn. Het waren dan ook de droogste maanden sinds 1981. Toch zien we grote verschillen in het land. In het noorden en het centrum viel er tijdens de voorbije twee maanden slechts 20 tot 50% van de normale neerslaghoeveelheid (zie bruine zones op de kaart). In het zuiden is de situatie overwegend normaal en is er weinig tot geen sprake van droogte.

Deze figuur toont het verloop van de neerslagsom sinds 1 januari 2018 voor drie verschillende regio’s. Eind juni worden overal nagenoeg normale waarden bereikt. Hoewel mei en juni erg droog waren in Vlaanderen en Waals-Brabant, viel er eind mei lokaal soms flink wat neerslag onder de vorm van onweersbuien. Wateroverlast en modderstromen leidden vooral in erosiegevoelige gebieden tot heel wat schade op en rond de akkers.

Sinds begin april ligt de temperatuursom in alle regio’s boven het gemiddelde (1988-2017). Eind juni bedroeg het verschil 150 tot 200 graaddagen. Waar men de zomergewassen op tijd kon zaaien of planten, zien we een groeivoorsprong van 10 tot 15 dagen.

Vooral in het noorden van het land zorgt de droogte in combinatie met de hoge temperaturen van eind juni, begin juli en een droge oostenwind voor een sterke gewasverdamping en een snelle uitdroging van de oppervlakkige bodemlagen. Bovendien wordt er niet meteen regen voorspeld. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de gewassen, vooral op bodems met een gering vochthoudend vermogen.

Observaties vanuit de ruimte

Uit de analyse van de Proba-V-satellietbeelden blijkt dat de vegetatie-index eind juni overal boven het gemiddelde van 2003-2017 ligt. Dit valt deels te verklaren doordat de gewassen meer biomassa aanmaken dan normaal en deels door hun voorsprong in ontwikkeling. In de lichtgroene zones op de kaart (klasse 3) neemt de vegetatie-index sinds half mei dan ook versneld toe. In delen van West-Vlaanderen (klasse 4, bruine zones op de kaart) en de Kempen liep de aanleg van de zomerteelten, vooral aardappelen en maïs, heel wat vertraging op. We zien in deze zones een relatieve daling van de vegetatie-index. Eind juni was de toestand wel al grotendeels genormaliseerd.

Het neerslagtekort in het noorden van het land had tot eind juni dus nog maar weinig impact op de gewasgroei. Daar kan de komende weken verandering in komen, wanneer de droogte blijft aanhouden.

Gebruik het beschikbare water met verstand

De voorbije maanden was de neerslag in Vlaanderen zeer lokaal verspreid. Op sommige plaatsen viel er op korte tijd veel tot te veel neerslag, terwijl er op meerdere plaatsen geen druppel viel. De laatste weken bleef de neerslag overal uit en de voorspellingen geven volop droog en warm weer voor de volgende 7 à 10 dagen. Hierdoor is het op verschillende plaatsen in Vlaanderen erg droog. Er zijn op dit moment nog geen grote watertekorten maar waakzaamheid is nodig. Door de aanhoudende droogte roept het departement Landbouw en Visserij alle land- en tuinbouwers op om verstandig, oordeelkundig en efficiënt om te gaan met het beschikbare water. Gebruik zo veel mogelijk alternatieve waterbronnen zoals hemelwater, ondiep grondwater, oppervlaktewater … in functie van de toepassing op het bedrijf.

>> Het departement Landbouw en Visserij geeft enkele preventieve tips met direct effect voor een spaarzaam watergebruik, onder meer voor de reiniging van stallen en bij de drinkwatervoorziening van de dieren. Je vindt er er ook sectorspecifieke tips om zuinig om te springen met water op je bedrijf.

Deel deze pagina: