Menu

Voorjaarsdrukte kan nu volop losbarsten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Sometimes it snows in April … Een waarheid als een koe. De sneeuwzone die begin april over het land trok, gevolgd door een periode van koude nachten met her en der vorst aan de grond, waren een serieuze handrem op de veldwerkzaamheden. Met het zachtere weer van de voorbije dagen is het werk in de velden hervat, waardoor de voorjaarsdrukte nu volop kan losbarsten.

Evert Van Crombrugge, Sanac Fyto

Wintergerst

De gerst bevindt zich momenteel rond het tweedeknoopstadium. Enkele vroeg gezaaide percelen bevinden zich al in het voorlaatste bladstadium. De tweede en laatste stikstofgift is op de meeste plaatsen al toegediend. Waar dit nog niet gebeurde, is het nu het moment om de bemesting verder aan te vullen tot 140 à 160 eenheden in het binnenland en 160 à 180 eenheden in de polder.

Ook de eerste groeiregulatie en ziektebestrijding mag nu niet langer worden uitgesteld waar dit nog niet gebeurd is. Op veel percelen is dwergroest en witziekte aanwezig op de onderste bladeren. Via de gevallen neerslag zal die zich snel verder verspreiden naar de hogere bladetages.

Wintertarwe

Werk nu tweede stikstofgift en groeiregulatie af

Het iets warmere weer en de tweede fractie die op veel percelen al werd toegediend, hebben de tarwe haar gewenste donkergroene kleur gegeven. Sommige telers kozen ervoor om de eerste stikstofgift pas eind maart onder de vorm van vloeibare stikstof te geven bij warmere temperaturen. Hier moet de tweede stikstofgift nog plaatsvinden. Ook enkele laat gezaaide percelen moeten in de komende dagen hun tweede stikstofgift nog krijgen.

De onkruidbestrijding en de eerste groeiregulatie is intussen op de meeste percelen afgerond. Ook op de laatst gezaaide percelen is de tarwe ondertussen aan het einde van de uitstoeling en begint de aar op te richten. Profiteer ook hier van de warmere dagen om de eerste groeiregulatie nu af te werken. Op percelen met voldoende stikstof onder de voeten of legergevoelige variëteiten kan 10 à 14 dagen na de eerste groeiregulatie een eventuele tweede bijkomende groeiregulatie worden uitgevoerd.

Aandacht voor bladziekten

Eind april - begin mei is al jaren het ideale tijdstip om wintertarwe te behandelen tegen bladziekten (T1-behandeling). De tarwe bevindt zich dan meestal in het tweede-derde knoopstadium bij een gewashoogte van 40 cm en heeft dan voldoende bladeren om te beschermen. Bij laat gezaaide percelen zal dit tijdstip uiteraard wat later vallen. De aprilse grillen die in sommige regio’s voor redelijk wat neerslag zorgden, leidden ertoe dat we nu al waakzaam moeten zijn. Septoria is in bijna alle percelen onderaan in het gewas terug te vinden en zal bij regen en voldoende lange bladnatperiode verder verspreiden naar de hogere bladetages. Ook gele roest wordt op sommige percelen waargenomen op de onderste bladeren. Neem je gele roest waar, dan is het beter om een vroege eerste behandeling (T0-behandeling) niet meer uit te stellen. De ziekte kan immers lang in het gewas ‘sluimeren’, om dan plots in alle hevigheid toe te slaan.

Kies de sterkste triazolen

De laatste jaren is er een duidelijke evolutie aan de gang: de triazole fungiciden hebben tegen de meest gevreesde bladseptoria niet meer hun kracht van weleer. Dit komt door de toegenomen agressiviteit van de schimmel en de geleidelijke resistentievorming tegen de triazolen. Daarnaast verloren we met het wegvallen van epoxyconazole en cyproconazole twee van de betere triazolen. Gelukkig kwam er dit jaar met Revysol (mefentrifluconazool) van BASF een nieuwe triazole op de markt in de strijd tegen septoria. Wie graanfungiciden correct wil combineren, kan de verdere ontwikkeling van septoria afremmen. De sterkste triazolen tegen bladseptoria zijn Revysol, metconazole en prothioconazole. Dit wil niet zeggen dat andere triazolen niet meer belangrijk zijn. Integendeel, het bijmengen van een bijkomende triazole kan de werking tegen septoria en roest gevoelig verbeteren. Tabel 1 geeft een overzicht van de meest gebruikte fungiciden in T1. In de onderste rijen vind je de werkzame stoffen, die vooral bedoeld zijn om de werkingsgraad van de triazolen te versterken of te ondersteunen.

Bieten

In de uitzaai van de bieten zien we grote regionale verschillen. Terwijl het uitgezaaide areaal in het westen en noordoosten van Vlaanderen al ver gevorderd is, komt de uitzaai in het binnenland en andere regio’s nog maar goed op gang.

Vooropkomst

De koudere bodemtemperaturen en het vochtige zaaibed leidden ertoe dat vele telers kozen voor een vooropkomstonkruidbestrijding. Ook voor wie nu nog zaait, blijft dit een goede keuze. Het doel is duidelijk: voorkomen van kieming van kamille en het verzwakken van andere opkomende onkruiden om naopkomstbehandelingen te vergemakkelijken. Het gebruik van Pyramin SC 520 (chloridazon) en Fiesta New (chloridazon + quinmerac) loopt op 30 juni ten einde. Wie nog voorraad heeft, kan die in vooropkomst gebruiken of – in het geval van Pyramin – houden voor correcties in naopkomst. Waar kamille en varkensgras de grootste problemen zijn, kan je kiezen voor Metamitron in vooropkomst. Op percelen met hoge druk van onder meer hondspeterselie, bingelkruid, akkerscherm en kleefkruid is een product op basis van quinmerac of clomazon de betere keuze. De mogelijkheden voor de naopkomstbehandelingen en de strategie voor de beheersing van bladluizen komen in een volgend artikel van Boer&Tuinder aan bod.

Aardappelen

Het planten van aardappelen is overal goed van start gegaan. Het uitvoeren van een degelijke en volledige onkruidbestrijding wordt binnenkort de volgende belangrijke stap. Een geslaagde vooropkomst is een absolute must, want een naopkomstcorrectie heeft vaak een negatieve impact op het gewas.

Maak een complete combinatie

Er zijn heel wat aardappelherbiciden op de markt (zie tabel 3). Wie door het bos de bomen ziet, merkt dat al deze middelen te herleiden zijn tot zeven werkzame stoffen: metobromuron, prosulfocarb, metribuzin, flufenacet, clomazone, aclonifen en pendimethalin. Geen enkele werkzame stof heeft een compleet spectrum, waardoor een menging van producten met verschillende actieve stoffen noodzakelijk is. Welke middelen je combineert, is in functie van de te verwachten onkruidflora. De slaagkans van een combinatie is het grootst als je drie tot vier werkzame stoffen met elkaar combineert. Tabel 4 geeft een overzicht van het werkingsspectrum van de verschillende actieve stoffen. Alle combinaties die Challenge bevatten, staan borg voor een uitstekende werking tegen de meest gevreesde melganzenvoet. Hou echter steeds rekening met het gevaar voor buurtschade. Meestal is niet de rechtstreekse drift de oorzaak van buurtschade, maar de indirecte drift: het overwaaien van behandelde gronddeeltjes met herbiciden of het terug vrijkomen van herbiciden via de verdamping vanaf de bodem. Het toevoegen van olie of vloeibare stikstof met een vooropkomstbehandeling kan de nadelen van deze indirecte drift gedeeltelijk opheffen. Een combinatie met aclonifen of clomazone gebruik je best een week voor de opkomst (of vroeger). Als er reeds opgekomen onkruiden aanwezig zijn, kan de gekozen combinatie worden versterkt met een contactmiddel (Gozai of glyfosaat).

Gevoeligheid voor metribuzin

Metribuzin is een werkzame stof in de middelen Artist, Metric, Sencor SC en vele andere handelsnamen, zoals Metrizin WG. Niet alle aardappelrassen zijn tolerant voor metribuzin, denk bijvoorbeeld aan Annabelle, Innovator of Frieslander. Het schadebeeld kan, afhankelijk van de variëteit, variëren van tijdelijke lichte groeischade tot zeer zware groeischade met meer dan 80% opbrengstvermindering tot gevolg. Volgende rassen zijn niet gevoelig voor metribuzin: Agria, Anosta, Asterix, Berber, Bintje, Cantate, Challenger, Charlotte, Desiree, Felsina, Fontane, Fresco, Lady Clare, Lady Rosetta, Markies, Miranda, Nicola, Premiere, Ramos, Sante, Saturna en Sinora. Deze lijst is zeker niet volledig; vraag dus raad aan je handelaar.

Wanneer behandelen?

De beste resultaten haal je bij windstil weer en op een vochtige bodem. Voor een optimale werking van de bodemherbiciden willen we immers dat de gehele oppervlakte van de aardappelrug mooi geraakt wordt en de actieve stofdeeltjes kunnen binden aan de bodem. Het meest ideale scenario is behandelen tussen twee regenbuien. De ruggen zijn dan al goed bezakt en de bodemherbiciden komen in de grond terecht en niet oppervlakkig op de grond, waar ze versneld kunnen afbreken. Deze ideale omstandigheden zijn de laatste jaren echter schaars, waardoor het vaak ook aan te raden is om te behandelen vóór een regenbui, om zo een goede aanhechting en geslaagde onkruidbestrijding te verkrijgen.

Meer informatie

Sector: