Menu

Volmacht nog niet verleend voor dierbezetting in portaal van AB-Register?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
In het kader van het IKM-lastenboek is de registratie van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen gestart op 1 oktober 2018. Vanaf deze datum is de verschaffer (dierenarts) van antibiotica verplicht om alle verschafte en toegediende antibiotica op het melkveebedrijf te registeren in de databank van AB-Register.

Roel Vaes, Adviseur rundvee Boerenbond

Ruim een jaar na de opstart zijn er in totaal 230.000 verschaffingen geregistreerd in AB-Register. Met  de uitgebreide data uit AB-Register krijgt de melkveesector een goede inkijk op het totaal gebruik van antibiotica-houdende dierengeneesmiddelen in België.

Op bedrijfsniveau kan je momenteel in het portaal van AB-Register de registraties van antibiotica opvolgen. Maar om het verbruik van antibiotica op jouw bedrijf meer inzichtelijk te maken, zal er binnenkort een benchmarkrapport opgesteld worden. Met dit benchmarkrapport zal je jouw bedrijf kunnen vergelijken met de collega’s-melkveehouders.

Voor de opmaak van het jaarlijks benchmarkrapport hebben wij van ieder melkveebedrijf de gemiddelde dierbezetting nodig. Deze dierbezetting is beschikbaar in Sanitel. Voor het opvragen van dat gegeven in de databank van Sanitel hebben we uiteraard jouw goedkeuring nodig. Deze volmacht kan je heel eenvoudig verlenen op het portaal van AB-Register. Na het inloggen op het portaal kom je automatisch in het scherm waarbij de volmacht aangevinkt kan worden. Na het verlenen van die goedkeuring kan er voor jouw bedrijf een gedetailleerd rapport opgemaakt worden dat in de loop van de maand juni beschikbaar zal worden gesteld.

Tegelijk stellen we vast dat nog heel wat melkveebedrijven geen bedrijfsdierenarts hebben aangeduid in het portaal. De bedrijfsdierenarts is echter dé partner voor de dierengeneeskundige opvolging en antibiotica-beleid op uw bedrijf. De vele inspanningen die geleverd worden door de bedrijfsdierenarts voor het registreren van antibiotica in AB-Register, mogen echter niet verloren gaan door ze geen volmacht te geven in het portaal. Dus voeg ook jouw bedrijfsdierenarts toe als volmacht hebbende in het portaal!  

Gelieve tegen ten laatste 15 mei 2020 de goedkeuring te geven voor het verzamelen van de dierbezetting van uw bedrijf en de volmacht te verlenen aan uw bedrijfsdierenarts!

Voor het inloggen op het portaal van AB-Register gebruik je het 8-cijferig inrichtingsnummer (beslagnummer zonder BE en -0101) en gebruik het wachtwoord dat reeds is aangemaakt bij de eerste aanmelding.

Ga hier naar het portaal van AB-Register.

Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht bij de helpdesk van AB-Register via  helpdesk@abregister.be  of op het nummer 02/552 81 19.

Meer informatie

Sector: