kip

Vogelgriep vastgesteld op braadbedrijf in Nederland

30 oktober 2021

Vogelgriep vastgesteld op braadbedrijf in Nederland

Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) maakte vandaag bekend dat er op een tweede pluimveebedrijf in Nederland vogelgriep van het type H5 is vastgesteld. Dinsdag 26 oktober was er ook al H5-vogelgriep teruggevonden in Zeewolle (Flevoland, NL) op een biologisch leghennenbedrijf. Deze keer gaat het om een vleeskuikenbedrijf dat gelegen is in Grootschemer in de gemeente Alkmaar en volgens de LNV gaat het wellicht om de hoog pathogene variant van de vogelgriep.

Er worden op dat bedrijf 107.000 braadkippen van type 'Beter leven' gehouden in drie stallen en de dieren vertoonden de verschijnselen van vogelgriep, met een hoge uitval en luchtwegproblemen. Op 29 oktober werden de stalen voor het bevestigingsonderzoek genomen en op 30 oktober volgde de uitslag. Daaruit bleek dat de stalen positief bevonden zijn op vogelgriep van het type H5. Later zal blijken of het werkelijk om de hoogpathogene stam gaat, maar daar wordt, gezien de ziektetekens, nu alvast al vanuit gegaan. De braadkippen worden/werden door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) op 30 oktober nog geruimd.

Binnen de straal van 1 km ligt nog een ander vleeskuikenbedrijf met 18.700 dieren. Dat bedrijf is geblokkeerd en wordt onderzocht. Het wordt voorlopig niet geruimd, gezien er daar binnen een straal van 10 km geen andere professionele pluimveebedrijven gevestigd zijn. Rondom de haard zijn de nodige maatregelen genomen en geldt er binnen de 10 km-zone een vervoersverbod voor pluimveemest, gebruikt strooisel, pluimvee & andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

Voor onze pluimveehouders en pluimveekolom is het belangrijk om extra waakzaam te zijn en alle bioveiligheidsmaatregelen strikt en zonder uitzondering na te leven.

 

 

Kaartje: vogelgriep in Grootschemer(NL)
 

Situering Grootschemer