Menu

Vogelgriep in Oost-Europa

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Er zijn tot nu toe zo'n 20 vogelgriephaarden geteld in Polen, vooral op kalkoenenbedrijven...

Els Goossens, adviseur diergeneeskunde, Studiedienst

Rond de jaarwisseling werden de eerste drie haarden van hoogpathogene vogelgriep type H5N8 ontdekt in de provincie Lubusz in Polen. Vooral in kalkoenen werd een hoge sterfte gerapporteerd. Al snel volgden ook haarden in bedrijven met leghennen, ganzen en parelhoenders, alsook bij niet-professionele pluimveehouders. Het meest westelijk getroffen bedrijf is een leghennenbedrijf met 22 000 vogels, in de provincie West-Pommeren, op zo’n 50 km van de Duitse grens. Verder werden er relatief snel haarden gemeld in Hongarije (3 kalkoenenbedrijven, 1 eendenbedrijf), in Slowakije (drie hobby-houderijen, 1 dierentuin), in Roemenië (2 leghennenbedrijven) en in Tsjechië (hobby). De melding van een uitbraak in een groot Oekraïens bedrijf met 100 000 vogels, heeft geleid tot het sluiten van de Europese grenzen voor  pluimveeproducten uit Oekraïne. De voorlopig laatste uitbraak werd gemeld op 3 februari, in een professioneel bedrijf in de Oost-Poolse regio Mazurië.

H5N8 mild voor wilde vogels

Genetisch verschilt de stam H5N8 die nu in Oost-Europa huishoudt van de stam die reeds begin 2019 in Bulgarije aanwezig was. De huidige stam is nauwer verwant met hoog- en laagpathogene stammen die in Nigeria aangetroffen zijn, en met trekvogels naar de broedplaatsen in Siberië gekomen zijn. Deze stam is mild voor wilde vogels; er wordt in tegenstelling tot begin 2017 weinig sterfte gemeld. Met H5N8 besmette wilde vogels werden aangetroffen in Oost-Polen (havik, 6 januari, provincie Lubusz), in Duitsland (kolgans, 20 januari, Brandenburg) en in Israël (havikarend, 1 februari, Jericho).

Geen ophokplicht, bioveiligheid blijft belangrijk

Zoals eerder gemeld is er momenteel geen enkele haard of besmette wilde vogel gemeld op de Oost-Atlantisch trekvogelroute, die over ons land gaat. Denemarken, Noord-Duitsland en Nederland lopen een groter gevaar dan ons land, wegens de aanwezigheid van veel waterrijke gebieden. Deze landen passen dan ook een intensieve monitoring op wilde vogels toe. Ook deze landen zijn nog niet overgegaan tot ophokken. Als de dreiging toeneemt, kan het FAVV onmiddellijk ophokplicht opleggen, maar deze moet dan voldoende lang volgehouden kunnen worden. De beslissing tot ophokken kan dus ook niet te vroeg genomen worden. Het FAVV wil er wel aan herinneren dat de regels rond waakzaamheid blijvend van kracht zijn (verplicht melden van verhoogde sterfte of afwijkende productie) en dat professioneel pluimvee binnen gevoederd en gedrenkt moet worden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: