Menu

Terug naar Actualiteit >Vogelgriep: maatregelen afgebakende gebieden

Alle regio's

Stand van zaken

Zoals eerder gemeld is er in West-Vlaanderen hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Oostkamp en bij een particulier in Zuienkerke. Op het bedrijf in Oostkamp werden er een kleine 4000 dieren afgemaakt die bestemd waren voor de particuliere verkoop.

De maatregelen die genomen worden zijn verschillend voor een professioneel bedrijf en een hobbyhouderij:

Hobbyhouderij (Zuienkerke)

 • Een bufferzone van 3 km;
 • Alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden;
 • Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin hij aangeeft hoeveel en welke dieren hij houdt;
 • In de bufferzones moet alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

Professioneel bedrijf (houderij in Oostkamp)

 • Een beschermingsgebied van 3 km en een toezichstgebied van 10 km;
 • In beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden en gelden een reeks aanvullende maatregelen voor de professionele sector;
 • Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester, waarin hij aangeeft hoeveel en welke dieren hij houdt;
 • In het beschermingsgebied (3 km):
  • moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden;
  • Om de 4 dagen: klinisch onderzoek op de professionele bedrijven;
 • Deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven. 

Afgebakende gebieden

Afgebakend gebied Oostkamp

Afgebakend gebied Zuienkerke

Afvoer van braadkippen

Belangrijk is dat er op het gehele grondgebied geen standstill ingevoerd werd. Dat was eerder al een vraag van de sectorvakgroep Pluimvee waarop het FAVV is ingegaan.

 • In de afgebakende gebieden is er een standstill voor pluimvee, vogels en broedeieren;
 • Afvoer van pluimvee naar het slachthuis kan, op voorwaarde dat dit aangevraagd wordt bij en goedgekeurd wordt door het FAVV;
 • Er geldt in de afgebakende gebieden een uitlaadverbod. Dit wil zeggen dat de betrokken bedrijven de slachtplanning dienen aan te passen.

Aan- en afvoer van goederen en diensten

Binnen de afgebakende gebieden geldt verder:

 • Aanleg van een bezoekersregister;
 • Strikte toepassing vierdagenregel voor personen en vervoersmiddelen (ook vangploegen);
 • Ontsmetting van alle transportmiddelen en materialen bij het verlaten van het bedrijf;
 • Strikt gescheiden veevoedertransport (binnen en buiten de zone);
 • Afvoer van melk op gemengde pluimvee-melkveebedrijven volgens protocol;
 • Verbod op de afvoer en het uitspreiden van pluimveemest en strooisel;
 • Afvoer consumptie-eieren is verboden, tenzij
  • naar een door het FAVV aangewezen pakstation in wegwerptrays;
  • naar een inrichting voor de bereiding van eiproducten.

Tot slot nog een oproep om strikt alle bioveiligheidsmaatregelen toe te passen. Het zou kunnen dat de komende dagen nog een vogelgriepgeval ontdekt wordt. Het FAVV brengt momenteel alle contactbedrijven in kaart. Deze worden allemaal bemonsterd. Verder zijn alle markten en verzamelingen met pluimvee verboden, aangezien de vogelgriep zich daar verder verspreid heeft.

INFORMATIE  

Een volledig overzicht van de maatregelen vind je op de website van het FAVV: