Menu

Voeders weer duurder, herformuleren is niet noodzakelijk

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Sinds het najaar is de kostprijs van de varkensvoeders weer toegenomen. Herformuleren van de samengestelde rantsoenen is echter niet echt noodzakelijk en leidde voor bijna alle formules tot een zeer kleine prijsverlaging. Het verlaagt de kosten tot maximaal 0,46%.

Dirk Fremaut, UGent

Fase 1

Zelfmengers stellen dit rantsoen volledig zelf samen. Als ze de samenstelling van hun veevoeder niet wijzigen, betalen ze momenteel 232,66 euro/ton voor het VL1 voeder (tegenover 222,97 euro/ton in september). De kostprijs van deze formule is dus toegenomen met 9,69 euro/ton (+4,35%). Na optimalisatie van de formule betalen ze 232,45 euro voor het voeder, waardoor ze voor de nieuwe formule slechts 0,21 euro/ton minder betalen dan voor het niet-herberekende rantsoen.

De samenstelling van het geoptimaliseerde voeder vind je in de tabel. Gerst blijft in de VL1-formule maximaal aanwezig (35%). In het rantsoen werd 29% tarwe opgenomen terwijl mais niet langer aanwezig is in het voeder. De huidige formule bevat 4,51% tarwekortmeel. Tarweglutenfeed blijft op hetzelfde maximale niveau, namelijk 8%. Door de duurdere zuivere aminozuren en de relatief kleine prijsstijging van de sojaproducten werd weer meer sojaschroot opgenomen in de verschillende varkensvoeders. In september bevatte de formule slechts 4,43% sojaschroot. Op dit moment is het aandeel gestegen tot 7,33%. Volvette sojabonen blijven minimaal (5%) aanwezig. Voedererwten werden niet opgenomen. De eiwitvoorziening in deze formule is afkomstig van sojaschroot (7,33%), koolzaadschroot (5%) en volvette sojabonen (5%). Het totale ruweiwitgehalte van het VL1-rantsoen bedraagt 16,87% (16% in september). Het totale fosforgehalte nam iets af en bedraagt nu 0,43%.

Tegenover de referentiegrondstoffenkostprijs van de veevoeders in maart 2012 blijken de grondstoffen van de bovenstaande formule 14,30% goedkoper. Wanneer de huidige maisprijs van 181 euro/ton zakt naar minstens 179,63 euro/ton, zou het rendabel zijn en zouden we 16,52% mais opnemen in de formule.

Fase 2

Als het rantsoen niet geherformuleerd wordt, kost het voeder 214,86 euro/ton (ten opzichte van 205,98 euro/ton in september, dus +4,31%). Na optimalisatie kost de VL2-formule 214,76 euro/ton. Je vindt de samenstelling van dit voeder in de tabel.

In de VL2-formule is het aandeel mais verder gedaald tot 1,26% (1,58% in september). Het tarwe- en gerstaandeel bleef op 35% (voor beide de maximale eis). Tarwekortmeel wordt iets minder opgenomen (4,18%) en het aandeel sojaschroot steeg van 6,41% naar 7,46%. Voedererwten maken niet langer deel uit van het rantsoen. De eiwitvoorziening in deze formule is bijgevolg afkomstig van sojaschroot (7,46%) en koolzaadschroot (5,00%). Het totale eiwitgehalte van deze formule bedraagt 15,32% (15% in september). Tegenover de referentiegrondstoffenkostprijs van de veevoeders in maart 2012 blijken de grondstoffen van de bovenstaande formule 17,45% goedkoper te zijn.

Fase 3

Indien het rantsoen niet geherformuleerd wordt, kost het voeder nu 205,15 euro/ton (ten opzichte van 197,49 euro/ton in september of +3,88%). Na optimalisatie kost deze formule 204,72 euro/ton (-0,43 euro/ton). Je vindt de samenstelling van dit voeder in de tabel. Tarwe en gerst worden beide maximaal opgenomen in deze formule, respectievelijk 35% en 25%. Het aandeel mais daalde van 8,23% tot 6,65%. Het gehalte aan tarwekortmeel daalde van 7,46% tot 6,64%, terwijl het aandeel tarweglutenfeed (9,00%) ongeveer gelijk bleef. Sojaschroot werd opnieuw opgenomen met 2,81% terwijl luzerne en voedererwten niet voorkwamen in het rantsoen. Het eiwit wordt vooral aangebracht door koolzaadschroot (8%) en sojaschroot (2,81%). Het totale eiwitgehalte van deze formule bedraagt 14,40 (+0,92 eenheden), terwijl het totale fosforgehalte 0,45% bedraagt. Tegenover de referentiegrondstoffenkostprijs van de veevoeders in maart 2012 blijken de grondstoffen van de bovenstaande formule 17,05% goedkoper te zijn.

Zeugenvoeders

Momenteel betaal je 203,21 euro/ton voor de grondstoffen voor drachtmeel en 226,20 euro/ton voor lactomeel. Als we ons baseren op de formule van september, blijken de grondstoffen voor drachtvoeder (na optimalisatie) eveneens in prijs toegenomen te zijn. We noteren een kostenstijging van 3,61 euro/ton (+1,81%) voor het drachtvoeder. In diezelfde periode werd het lactovoeder 6,65 euro per ton duurder (+1,81%).

Vooral het sojaschrootaandeel in het lactovoeder verschilt van de formule in september. Momenteel bevat het lactovoeder weer sojaschroot, namelijk 4,95%. Het aandeel volvette sojabonen is gedaald van 11,02% naar 5,19%. Het eiwit in het drachtmeel wordt alleen gehaald uit koolzaadschroot (7,12%). In het lactomeel werd het eiwit voornamelijk aangebracht door koolzaadschroot (7%), volvette sojabonen (5,19%), sojaschroot (4,95%) en voedererwten (10%). Het maisaandeel in het lactovoeder steeg van 10% in september tot 16,29%. In het lactomeel zit momenteel 5% tarwekortmeel. Het lactovoeder bevat eveneens 5% tarweglutenfeed en 4,61% suikerbietpulp. Ondanks de prijsverschillen bij de grondstoffen is de samenstelling van het drachtvoeder ongewijzigd gebleven in vergelijking met september laatstleden.

Wanneer de prijs voor erwten in het drachtmeel zakt naar 189,38 euro/ton, zouden we 4,81% erwten opnemen in de formule. Voor volvette sojabonen en sojaschroot ligt de lat op respectievelijk 315,65 euro en 212,73 euro/ton, waarna respectievelijk 2,10% en 1,22% toegevoegd zouden worden. Voor sorghum ligt de lat op 215,89 euro voor lactomeel en 184,77 euro voor drachtmeel. Dan zou respectievelijk 3,05% en 7,54% toegevoegd worden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: