Menu

VLIF-steun voor innovatieve projecten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Dit jaar stelt het departement Landbouw en Visserij 8,5 miljoen euro ter beschikking. Indienen kan tot 31 maart 2019.

Het departement Landbouw en Visserij wil innovatie in onze sector stimuleren en ondersteunen. Nieuwigheden komen vaak niet in aanmerking voor reguliere VLIF-steun. Daarom werd de maatregel 'VLIF-steun voor innovatieve projecten' in het leven geroepen. Via deze maatregel steunt het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) landbouwers die willen investeren in innovatieve zaken. Het gaat dan om innovaties die nog niet op de VLIF-lijst staan, maar ook systemen die wel al op deze lijst staan maar waaraan een extra innovatie werd toegevoegd, komen in aanmerking. Projecten tot 500.000 euro kunnen via deze maatregel 40% investeringssteun ontvangen.

In 2019 stelt het departement Landbouw en Visserij 8,5 miljoen euro ter beschikking. De helft hiervan wordt specifiek voorbehouden voor investeringen rond duurzaam waterbeheer. De andere helft is voorzien voor een ‘open oproep’ waarvoor diverse projecten in aanmerking komen.  Nieuw dit jaar is dat ook groepen landbouwers samen een project kunnen indienen. Dit kan tot 31 maart.

Hulp bij het opstellen van je steunaanvraag

Het Innovatiesteunpunt organiseert twee infosessies waarin je meer te weten komt over de oproep en waar je je idee kan aftoetsen.

Deze infosessies vinden plaats op

Daarnaast organiseert het ook intensievere begeleiding. Deze begeleiding start met een contactmoment waarop een landbouwer zijn innovatie mondeling komt toelichten. Wanneer het Innovatiesteunpunt alle informatie heeft, gaan de medewerkers van start met het invullen van het aanvraagdocument. Zo wordt een zo volledig mogelijk aanvraagdossier afgeleverd.

Voor meer info of voor hulp bij het opstellen van je steunaanvraag? 
Neem dan contact op met innovatieconsulent Hanne Leirs.