Menu

Vleesvee en kalveren in coronatijden

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De weersomstandigheden zijn eindelijk goed en laten jou hopelijk toe om de veldwerkzaamheden terug te hervatten of, voor de meeste onder jullie, te starten aan seizoen 2020.

Consulenten vleesvee- en kalverhouderij 

Lichtpunt aan de coronacrisis is dat het verkeer over de openbare weg wat vlotter verloopt dan anders. Anderzijds zijn er aandachtpunten die ieder van jullie voor het eigen bedrijf moet bekijken:

Krachtvoeder en bijproducten

 • Wereldwijd is er van de meeste grondstoffen product genoeg, dit wil echter niet zeggen dat de producten bij jullie op het bedrijf geraken. Informeer naar beschikbaarheid en bestel tijdig.
 • Door het stilvallen van fabrieken in de verwerkende industrie kan het zijn dat bijproducten moeilijk of niet meer beschikbaar zijn. Zo krijgen we momenteel signalen binnen dat onder andere de bio-ethanolproductie en brouwerijen op mindere capaciteit draaien. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van diverse nevenproducten (bijvoorbeeld Protigold, bierdraf,…).
 • Hou rekening met prijsstijgingen. Zo is de soja momenteel ongeveer 25% duurder dan voor de crisis. Tarwe en gerst had een daling begin maart, maar nu is er weer 10% bij en komen we lichtjes hoger dan de prijzen in februari uit.

Afzet runderen

 • Voorlopig draaien de meeste runderslachthuizen nog op voldoende capaciteit. Er is wel wat uitval in personeel, maar dit kan vooralsnog opgevangen worden. In de versnijderijen is er wat meer uitval van personeel, maar ook hier wordt dit voorlopig opgevangen. Het is natuurlijk afwachten hoe dit de volgende dagen en weken zal lopen.
 • De vraag naar rundvlees vanuit de retail en slagers blijft overeind. Na de invoering van de coronamaatregelen was er extra vraag door het hamstergedrag van heel wat consumenten. Dit zal vermoedelijk de volgende weken terug normaliseren. Via de retail is er vooral afzet van stierenvlees en voornamelijk voorkwartieren. De afzet van rundvlees naar de horeca en foodservice is stilgevallen. Dit weegt vooral op de afzet van koeienvlees en de meer edele stukken (achterkwartieren).
 • Voorlopig is er weinig effect te zien in de prijsvorming, maar het valt niet uit te sluiten dat dit de volgende weken tot uiting zal komen. De prijzen van de stieren blijven voorlopig op niveau. Ook bij de afgemeste koeien (S en E-types), zijn er nog geen grote prijsdalingen zichtbaar, al zijn er wel signalen dat ze moeilijker weg gaan. De reforme melkkoeien kennen een sterk dalende trend in de prijsvorming waarbij ook de verkoop en ophaling hier soms moeilijk loopt.
 • De veemarkten zijn vooralsnog open, maar de voorbije 2 weken was er veel minder aanbod.  Dit maakt dat er ook druk is op de prijsvorming van de magere dieren.

Vleeskalveren

 • De kalverslachthuizen blijven nog slachten, vaak op een lagere capaciteit.
 • Er is ook hier wat uitval in personeel, maar dit kan vooralsnog opgevangen worden. De afzet van kalfsvlees is zeer sterk teruggevallen door het stilvallen van de horeca en de fors verminderde export naar Spanje, Italië en andere Europese landen.
 • Voorlopig blijven de nuchtere kalveren wel opgehaald worden, al  krijgen we signalen binnen dat in bepaalde regio’s dit moeilijker verloopt. De teruggevallen afzet zorgt wel voor een prijsdruk op de nuchtere kalveren. Dit geldt ook voor de vleestype kalveren.

Hinderpremie voor landbouwbedrijven

 • Land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten, zoals hoevetoerisme of hoeveterras, moeten omwille van de coronamaatregelen verplicht de deuren te sluiten. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de hinderpremie. Online applicatie voor aanvragen en meer info kan je terugvinden op de website van VLAIO

Controles op de bedrijven

 • Autocontroleaudits  (bijvoorbeeld codiplan, Belbeef, BCV, …) worden uitgesteld. De certificaten van de bedrijven die in deze periode vervallen, worden verlengd in eerste instantie tot eind mei (eventueel nog verlengbaar als de maatregelen aangehouden worden), Zodra de coronamaatregelen worden opgeheven en er weer audits mogelijk zijn, moeten de OCI en de operator binnen enkele dagen weer rechtstreeks contact opnemen om zo snel mogelijk een hernieuwingsaudit te plannen. Het is aangeraden alle communicatie hierover per mail te voeren, zodat dit ook kan gebruikt worden als bewijsmateriaal om het uitstel te rechtvaardigen.

Thuisverkoop en hoeveautomaten

 • Voor thuisverkoop en hoeveautomaten die voedingsproducten verdelen, gelden op dit ogenblik geen extra regels en ze kunnen dus open blijven.
 • De thuisverkoop blijft ook goed lopen. In begin ten gevolge van het hamstergedrag, maar daarnaast moeten de mensen ook meer thuis eten, waarbij ze anders misschien soms op het werk of restaurant aten. Daarnaast verkiezen sommige mensen de plaatselijke hoevewinkel in plaats van de drukte van de supermarkt.

Onderdelen en materialen

 • Door het stilvallen van fabrieken of logistieke problemen kan het zijn dat bepaalde onderdelen tijdelijk moeilijk beschikbaar zijn. Hou hier rekening mee.

Verzamelaanvraag en brede weersverzekering

 • Deadline voor het indienen van de verzamelaanvraag en daarmee ook de activeringsdatum van de betalingsrechten is uitgesteld tot 15 mei. Zij die al een aangifte hebben ingediend, en waar er percelen in zitten die van gebruiker wisselen doorheen het jaar, moeten zeker die data herbekijken omdat aanpassingen niet automatisch gebeuren.
 • Ook de brede weersverzekering moet voor 15 mei worden aangegeven op de verzamelaanvraag. Heb je nog geen offerte opgevraagd bij jou verzekeringsmaatschappij, doe dit dan nog.
 • Vorige week verscheen er ook een artikel over uitstel van de verzamelaanvraag in de Boer&Tuinder https://www.boerenbond.be/actualiteit/tips-voor-een-geslaagde-verzamelaanvraag
 • Meer over administratieve opdrachten dit voorjaar via deze link: https://www.boerenbond.be/actualiteit/administratieve-dolijst-voorjaar-2020

Liquiditeit

 • De liquiditeit zal op bepaalde bedrijven onder druk komen te staan. Een daling van de liquiditeit kan een gevolg zijn van diverse factoren: Stijging prijs aankoop grondstoffen, daling afzet, daling prijs verkochte dieren, stijging diverse kosten,… of een samenloop van dalende opbrengsten of stijgende kosten. De situatie is voor elke bedrijf anders, belangrijk is dat je jou persoonlijke situatie kent en kan inschatten wat de gevolgen zijn voor jouw bedrijf.
 • De cashflow van vorig jaar kan je in de bedrijfseconomische boekhouding vinden. Zo heb je dadelijk een overzicht voor jouw bedrijf en kan je proberen een inschatting te maken. Ook een goed zicht hebben op de leningslast en de periode waarin de leningen betaald moeten worden, kunnen we alleen maar aanraden. Zie je hierin voor jouw bedrijf problemen aankomen, onderneem dan actie en bespreek met je adviseurs.
 • Eind maart is de vergroeningspremie uitbetaald. De agromilieumaatregelen staan voor eind april op het programma, net zoals het saldo van de zoogkoeienpremie. Dit gaat over de premie voor alle kalvingen na 31 augustus 2019 (158 euro) + een aanvullende saldo betaling van 5% voor de kalvingen voor 31 augustus 2019. Deze kunnen alvast ook voor een verlichting zorgen.

IVB

 • IVB heeft in samenspraak met de Vlaamse overheid tijdelijk de controles in de slachthuizen opgeschort. Vanuit de overheid wordt er wel een continuïteit aan controles geborgd. De dataregistratie, uitwisseling en controles, blijven wel doorlopen.

Loonwerk, dierenarts en veldwerkzaamheden

 • Bewerken van grond in het buitenland blijft mogelijk. Om onnodige omleidingen te vermijden werden er in diverse gemeentes tijdelijke tractorsluizen aangelegd om sluipverkeer te weren en landbouwers toch doorgang te verlenen.

 • Loonwerkers mogen veldwerkzaamheden blijven uitvoeren om de gezondheid van u en de chauffeur te verzekeren volg de volgende regels/

 • Landbouw is erkend als sector van vitaal belang, onder andere dankzij lobbywerk vanuit Boerenbond, is het begrip landbouw hierin ruim opengetrokken tot alle toelevering (meststoffen, zaaizaden,…) en dienstverlening aan landbouw zoals bijvoorbeeld inseminatoren of herstellers van landbouwmachines.

We blijven als consulenten vleesvee- en kalverhouderij steeds tot jullie beschikking staan en wensen jullie en je gezin vooral een goede gezondheid toe en zorg goed voor elkaar.

Oost- en West-VlaanderenDirk Audenaert0478/ 36 80 45 
Vlaams-Brabant, Antwerpen en LimburgRaf Steegmans0485/ 28 32 38 
StudiedienstRoel Vaes0497/ 46 00 71

 

Binnen Boerenbond kunnen alle medewerkers van thuis uit werken. Bedrijfsbezoeken (bijvoorbeeld boekhoudbesprekingen,…) door onze consulenten kunnen voorlopig niet doorgaan. Telefonisch via mail of skype kunnen adviezen toch tot bij jou raken.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: