Menu

VLAM blaast 25 kaarsjes uit

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

VLAM, Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing, bestaat 25 jaar. De organisatie vierde dit vrijdag met een seminarie rond de missie van VLAM: ‘Passie voor producten van bij ons’.

VLAM mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen. Het centrum werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en het bedrijfsleven en heeft als kernopdracht de producten van bij ons te doen schitteren, zowel in binnen- als in buitenland. Dit gebeurt met een promotiebudget dat hoofdzakelijk wordt samengebracht door de privésector, onder meer met bijdragen uit de land- en tuinbouwsector. De overheid financiert onder andere de kosten van infrastructuur huisvesting, personeel en marktonderzoek. In 2018 beschikt VLAM over een totaal budget van 27,1 miljoen euro.

"Het is een formule die goed werkt", bevestigt Frans De Wachter, algemeen-directeur van VLAM, die erbij is sinds het begin in 1993. "De private sector brengt middelen samen en de Vlaamse overheid past 1 euro bij voor elke 4 euro die de sector verzamelt." Via VLAM kan Vlaanderen ook participeren in EU-promotieprogramma’s. De Wachter: "We zien in de jaarbudgetten duidelijk hoe effectief dit gebeurt. In 2018 gaat het om 17% van de middelen. Europa past 4 euro bij voor elke euro die de sector inbrengt."

VLAM helpt Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten als regio met hoogstaande kwaliteitsproducten. Het is een krachtige partner van Flanders Investment and Trade voor de specifieke sector van agrovoedingsproducten en geeft effectieve ondersteuning aan Vlaamse bedrijven die internationaal willen werken.  "Onze buitenlandse afnemers houden van de hoge kwaliteitsstandaard van de Vlaamse producten en in eigen land merken we een luider wordende stem om de lokale economie te steunen door te kiezen voor producten van eigen bodem."

Minister van Landbouw Joke Schauvliege vierde mee de verjaardag van VLAM en was aanwezig op het seminarie. Ze beklemtoonde het unieke karakter en de service van VLAM. "VLAM helpt mee om het Vlaams landbouwbeleid in al zijn diversiteit te realiseren en zorgt voor een promotiekader met respect voor het wettelijk kader inzake gezondheid en duurzaamheid." VLAM vertaalt marketing- en communicatiedoelstellingen per sector of productgroep met gepaste en eigentijdse communicatie voor elke doelgroep.Keynote speaker en marketeer Harry De Mey stond tijdens het seminarie stil bij het belang van elke producent om onderscheidend en relevant met zijn product. Er waren ook getuigenissen van producenten en handelaars over de manier waarop zij hun klanten inspireren met onze kwaliteitsproducten. Zij etaleerden hun passie en reikten handvatten aan die onze bedrijven richting kunnen geven in de toekomst.

Opgericht na de regionalisering

Als gevolg van de Sint-Michielsakkoorden in 1993-1994, die de regionalisering van de bevoegdheid landbouwpromotie impliceerde, gingen Vlaanderen, Brussel en Wallonië elk hun eigen weg op het gebied van promotie en afzetbevordering. In Vlaanderen zag VLAM het levenslicht en werd het de opvolger van de Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwproducten (NDALTP) die opgeheven werd. In officiële documenten van de Vlaamse regering wordt de taak van VLAM als volgt verwoord: 'VLAM voert promotie voor de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en agrovoedingsproducten in opdracht van het bedrijfsleven en de Vlaamse overheid. Binnen de overheid vindt VLAM onderdak bij het beleidsdomein Landbouw en Visserij. VLAM is een extern verzelfstandigd agentschap'.