vffvf

Vlaanderen geeft uitvoering aan Europese crisissteun Oekraïne

16 juli 2022

Vlaanderen besliste op vrijdag 15 juli over de manier waarop het eerder aangekondigde Europese steunpakket ingezet zal worden. Boerenbond is tevreden met de snelle implementatie en rekent op een vlotte verdere afhandeling.

“Dit pakket zal doelgericht en snel ingezet kunnen worden, in sectoren waar de kosten exponentieel gestegen zijn én bij bedrijven die recente groene VLIF-investeringen zijn aangegaan, met extra aandacht voor jonge boeren, kortom bij de meest kwetsbare groep wat de impact van de Russische oorlog in Oekraïne betreft", zegt voorzitter Lode Ceyssens. "We danken daarom minister Brouns voor de kordate aanpak en ook voor de extra Vlaamse middelen die aan de Europese zijn toegevoegd.”

Het Europese steunpakket (500 miljoen euro) werd verdeeld over de lidstaten. Vlaanderen zal hiervan net geen 3 miljoen euro kunnen aanwenden. Door de Vlaamse cofinanciering kon het eindbedrag op iets meer dan 8 miljoen euro gebracht worden. De Vlaamse Regering besliste vandaag dit bedrag in te zetten op twee posten:

 1. Aanpassingssteun voor land- en tuinbouwsectoren in crisis, waarbij ook extra steun voor jonge boeren wordt voorzien.
 2. Extra vergoeding voor de deelname aan pre-ecoregelingen.

De voorzien aanpassingssteun, in uitvoering van de Europese regelgeving, zal gericht zijn op landbouwers in afgebakende sectoren die recent milieu- en klimaatgerelateerde investeringen deden.

Het gaat om landbouwers in de volgende sectoren:

 • Varkensvlees;
 • Pluimveevlees;
 • Eieren;
 • Geitenmelk;
 • Groenten en fruit;
 • Levende planten en producten van de bloementeelt.

Indien je dus als landbouwer in een van deze sectoren na 31 december 2014 een specifieke VLIF-aanvraag deed en uitvoerde (betalingsaanvraag voor 1 mei 2022), zal je dus in aanmerking komen voor de steun (binnen afgebakende lijst van investeringen).

Een landbouwer die na 1 januari 2015 een bedrijf heeft overgenomen van een begunstigde die voldoet aan al de voorwaarden, komt zelf in aanmerking als begunstigde. Indien minstens een van de bedrijfsleiders van de begunstigde op 1 januari 2022 jonger is dan 41 jaar, zal er extra steun verkregen kunnen worden.

Een deel van het voorziene budget zal daarnaast besteed worden als extra vergoeding voor het deelnemen aan pre-ecoregelingen. Het gaat om de pre-ecoregeling ‘inzaai van eiwitteelten’, ‘precisielandbouw met automatische (RTK-) GPS aansturing’ en ‘het verhogen van het effectieve organische koolstofgehalte’. Indien je hierop intekende en alles conform uitvoert zal je dus een verhoogde tegemoetkoming kunnen krijgen.

De steun ten gevolge van voornoemde maatregelen wordt uiterlijk uitbetaald op 30 september 2022.

Boerenbond is tevreden dat de middelen vlot kunnen ingezet worden en dat de sectoren met de hoogste kostenstijgingen met het beperkte budget kunnen ondersteund worden. Het is ook op voorstel van minister Jo Brouns dat het beperkte Europese bedrag tot 8 miljoen euro gebracht kon worden in Vlaanderen. Deze mogelijkheid tot cofinanciering is niet in elke lidstaat ingezet. Deze steun is zeer welgekomen in deze situatie van sterk gestegen kosten en onzekerheid.

Er blijven echter nog belangrijke aandachtspunten :

 • Het voorzien van de nodige derogaties om hier de beschikbare grondstoffen te kunnen inzetten, waaronder (verwerkte) dierlijke mest als substituut voor dure meststoffen.
 • Het optimaal benutten van het eigen productiepotentieel en die nu zeker niet voor andere doeleinden op te eisen.
 • Het verzekeren van de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van gas en elektriciteit voor essentiële voedselproductie met blijvende aandacht voor investeringen en onderzoek rond efficiënt gebruik van grondstoffen.

Ten slotte herhalen we de dringende vraag aan alle actoren in de voedingsketen om de impact van de sterk gestegen kosten op een billijke wijze over de keten te verdelen. Uiteindelijk zal een deel van de kostenstijging ook door de consument moeten worden opgevangen.

Een meer gedetailleerde communicatie vanuit de overheid volgt binnenkort.