Menu

Vlaamse taskforce Afrikaanse varkenspest

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op vraag van Boerenbond kwam vorige week een taskforce over de Afrikaanse varkenspest bij elkaar onder leiding van de nieuwe minister van Landbouw.
Laatst aangepast: 
26 februari 2019

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling Studiedienst Boerenbond

Op onze vraag werd vorige week een taskforce over Afrikaanse varkenspest georganiseerd onder leiding van de nieuwe Vlaamse minister Van den Heuvel. De landbouworganisaties waren aanwezig, maar ook alle stakeholders uit de varkenskolom.

De afgelopen weken maakten de provinciale vakgroepen een lijst van prioritaire acties, die op de sectorvakgroep gebundeld werden in een nota. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker, sectorvakgroepvoorzitter Koen Bernaerts en Hoofdbestuurslid Rik Boghaert hebben die dan aan de minister voorgelegd. Uit de cijfers van Boerenbond blijkt dat de Afrikaanse varkenspest onze Vlaamse varkenssector in een diepe crisis geduwd heeft. Voor de varkenshouders lopen de verliezen tegenover het buitenland (Duitsland) op tot 2 miljoen euro per week. Er zijn dan ook duidelijk maatregelen nodig om het marktvertrouwen te herstellen, de markt te ondersteunen en de liquiditeitspositie van de bedrijven te versterken. 

Om het vertrouwen te herstellen moet de Afrikaanse varkenspest doeltreffend bestreden worden. Er moeten extra middelen ingezet worden om de exportmarkten opnieuw te openen op basis van het regionaliseringsprincipe. Minister Van den Heuvel vraagt een dringend overleg met Europees landbouwcommissaris Hogan om onze varkenshouderij te laten erkennen als sector in crisis en hij zal bepleiten dat de Europese crisismaatregelen bij marktverstoring geactiveerd worden. Hij ondersteunt ook onze vraag naar een overkoepelende exportcoƶrdinator en er wordt wetgeving voorbereid om klaar te zijn wanneer het virus in Vlaanderen zou opduiken. Daarnaast bekijkt hij of Vlaanderen de VLAM-bijdrage op zich kan nemen en of afgeweken kan worden van het minimale bedrag voor VLIF-steun voor bioveiligheidsmaatregelen. 

Minister Van den Heuvel zal bij minister Ducarme onze vragen voor het federale beleidsniveau ondersteunen, waaronder de uitbreiding van de carry-back naar sectoren die grote prijsschommelingen ondergaan als gevolg van planten- en dierenziekten, de verdere versoepeling van de een-op-eenregeling naar de slachtbiggen (via verzamelcentra) en de verlaging van de kosten van mestexportcertificaten. Er komt ook een taskforce om de bejaging van everzwijnen in Vlaanderen beter te organiseren.

Het minister heeft het besluit voor overbruggingskredieten met overheidswaarborg inmiddels getekend en hij beloofde om zich in te zetten voor de getroffen varkenskolom. Hij roept ook de andere overheden en de hele keten op om samen te werken. Het is nu zaak om de opgesomde maatregelen uit te werken en in de praktijk te brengen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: