dcdc

Vlaamse regering maakt tracé Ventilus bekend

31 maart 2023
Waar eerder de technologiekeuze (wisselstroom bovengronds) werd gemaakt, werd nu een voorlopig tracé vastgelegd.