Menu

Vlaamse melk behoudt topniveau in 2019

Terug naar Actualiteit
Sector: 
MCC Vlaanderen blikt in haar jaarverslag terug op 2019. Onder meer de samenwerking tussen MCC en DGZ komt daarin uitgebreid aan bod.

Bron: MCC

Ter gelegenheid van haar algemene vergadering op 1 juli publiceert Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) haar jaarverslag 2019. Voorzitter François Achten blikt terug op het voorbije jaar. Zo werd de samenwerking tussen MCC en DGZ verder ingevuld en biedt de gewijzigde melkkwaliteitsreglementering kopers van melk steeds meer mogelijkheden om de aanlevering van melk zelf op te volgen. Bij de opvolging van kwaliteitsproblemen krijgt MCC een steeds belangrijkere rol toebedeeld. De analyses op melk creëren een grote en belangrijke dataflow. Via DjustConnect, het deelplatform waarop data zullen kunnen worden gedeeld in de Vlaamse agrovoedingsketen, ontstaan er mogelijkheden om deze te ontsluiten met respect voor de boer als eigenaar van de data. Rond het uitvoeren van audits op weidegang ontwikkelt zich momenteel een hele markt. MCC, die deze audits uitvoert, bekijkt welke rol ze hierin kan spelen en met welke partners ze deze eventueel kan uitvoeren.

De dalende lijn in het aantal actieve melkveehouders in Vlaanderen zet zich verder: in 2019 waren dat er nog 4107, maar samen produceerden zij wel 2,6% meer melk dan het jaar ervoor. Dat die melk van topkwaliteit is, valt af te leiden uit de resultaten van onderzoek dat MCC voert. De hoge bacteriologische kwaliteit van de Vlaamse melk weerspiegelt zich in een gemiddeld kiemgetal van amper 9600 per ml en een gemiddeld coligetal van 11,9 per ml. Een steeds verbeterende uiergezondheid resulteert voor het eerst in een gemiddeld celgetal lager dan 200.000 per ml. Jarenlange intense controle op antibioticaresiduen in de melk zorgt ervoor dat vandaag nog in amper 0,02% van de 602.545 melkleveringen residuen worden aangetoond. Op maandbasis blijven meer dan 98% van de melkveebedrijven aan de strengste kwaliteitsnormen voldoen, dat zijn bedrijven zonder ‘strafpunten’.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: