fg

Vlaams-Brabantse bedrijfsgilden aan de slag met campagneborden

In aanloop naar de verkiezingen wil Boerenbond de belangen van onze land- en tuinbouwers sterk in de aandacht plaatsen. Hiervoor rolde de Landelijke Beweging een grote campagne uit. 

In het kader hiervan namen ook alle lokale bedrijfsgildes in Vlaams-Brabant afgelopen weken een actieve rol op. Ze gingen aan de slag met schop en boormachine in de hand en plaatsten de eerste borden met de slogan 'Daar zorgt de boer voor' in het Vlaams-Brabantse landbouwlandschap.


De campagne houdt hiermee niet op. Vanaf half mei komt er een tweede golf aan borden met de boodschap: ‘Boeren zorgen voor uw eten, stem voor hun toekomst.’ In de periode nadien verschijnen ook de #botweg-stickers op de verkiezingsborden. Op deze manier willen we de aandacht vestigen op de bijdrage van de landbouw aan de maatschappij en de noodzaak om hun belangen te ondersteunen.


De betrokkenheid van de lokale bedrijfsgildes en hun geëngageerde bestuursleden is cruciaal voor het succes van deze campagne. Hun inzet helpt de stem van het platteland te laten horen in de politieke arena, wat belangrijk is in een tijd waarin de toekomst van de landbouwsector op het spel staat. We danken hen alvast voor hun inzet en voor het laten horen van de stem vanuit het platteland.