Menu

Versoepeling voor groenbedekkers (EAG)

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden afgelopen zomer kampen heel wat landbouwers met een tekort aan veevoeder. Om hieraan tegemoet te komen, versoepelt de Europese Commissie de voorwaarden waaraan de groenbedekkers voor ecologisch aandachtsgebied moeten voldoen.

In augustus heeft het departement Landbouw en Visserij al enkele maatregelen toegelicht om het tekort aan kwaliteitsvol ruwvoeder als gevolg van de droogte te ondervangen. Met enkele bijkomende versoepelingen aan de vergroeningsmaatregelen zorgt de Europese Commissie ervoor dat de groenbedekkers nog beter ingezet kunnen worden voor de productie van ruwvoeders. Deze voorstellen zullen wellicht pas eind september een formele goedkeuring krijgen, maar de maatregelen zullen dan wel met terugwerkende kracht van toepassing zijn.

Onder voorbehoud van die goedkeuring door de Europese Commissie, krijg je nu al toelichting bij de toepassing van deze versoepelingen.

Groenbedekker behouden als hoofdteelt in 2019

Wintergewassen die bestemd zijn voor begrazing of ruwvoederproductie en die normaal in de herfst ingezaaid worden, mag je dit jaar uitzonderlijk beschouwen als groenbedekker voor ecologisch aandachtsgebied (EAG). De groenbedekker mag dus blijven staan als hoofdteelt van het volgende jaar, zonder hem onder te werken of te vernietigen.

Groenbedekker als zuivere teelt in 2018

Een groenbedekker voor EAG uit de lijst in de tabel en die bestemd is voor begrazing of ruwvoederproductie, mag je inzaaien als een zuivere teelt. In de tabel vind je de zaaidichtheden die garant staan voor een optimale ontwikkeling van de groenbedekker. Je moet kunnen aantonen dat je minstens 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid gebruikt hebt en je moet gecertificeerd zaaizaad gebruiken.

Alle andere voorwaarden in verband met groenbedekkers in EAG blijven van kracht. Raadpleeg hiervoor de aangepaste checklist op www.vlaanderen.be/landbouw/vergroening (rubriek ‘Ecologisch aandachtsgebied’).

Tabel. Groenbedekkers die voor begrazing of ruwvoederwinning in aanmerking komen

Gewas Zaaidichtheid
Bladkool 8 kg /ha
Festulolium 30 kg/ha
Witte klaver 6 kg/ha
Rode klaver 12 kg/ha
Lupinen 150 kg/ha
Luzerne 20 kg/ha
Engels raaigras 30 kg/ha
Italiaans/Westerwolds raaigras 30 kg/ha
Hybride raaigras 30 kg/ha
Snijrogge* 100 kg/ha
Veldbonen 120 kg/ha


(*) Je mag gecertificeerd zaaizaad gebruiken of zelfgewonnen zaaizaad geschoond door een erkende loontrieerder.

Deel deze pagina: