Iedere gebruiker van biocideproducten uit het gesloten circuit moet ten laatste op 31 december geregistreerd zijn en moet ieder daarop volgend jaar tegen 31 december zijn status als geregistreerd gebruiker bevestigen. Als gebruiker hoef je de aangekochte producten en volumes niet langer te registeren.