Menu

Verplichting AGR-GPS bij burenregeling vanaf 1 juli

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Vanaf 1 juli moeten de betrokken burenregelingen met AGR-GPS gebeuren. Tot dan kan dit vervoer nog zonder AGR-GPS.

Toon De Keukelaere, adviseur Akkerbouw en Mestbeleid, Studiedienst 

In MAP 6 geldt een nieuwe verplichting van AGR-GPS voor het vervoer met burenregeling van vloeibare dierlijke mest naar een afnemer die percelen landbouwgrond heeft in gebiedstype 2 of 3. Om aan die verplichting te voldoen, moet de partij die de mest vervoert – dat is altijd de aanbieder of afnemer van de mest – gebruik maken van een AGR-GPS-app.

Nu en dan verschijnen er al advertenties van aanbieders van AGR-GPS-apps op sociale media of via andere advertentiekanalen. Weet dat iedere AGR-GPS-app eerst door de Mestbank moet gecontroleerd en goedgekeurd worden vooraleer deze effectief in aanmerking komt. De Mestbank beloofde tijdig te communiceren van zodra het gebruik van deze AGR-GPS daadwerkelijk verplicht wordt. Een lijst met apps die in aanmerking komen, zal op de website van de Mestbank raadpleegbaar zijn. Voor zover wij weten zijn er momenteel nog geen goedgekeurde apps ter beschikking.

Meer informatie

Thema: