Menu

Verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Voor bepaalde teelten (openluchtgroenten groep 1 en 2, aardbeien, sierteelt-, en boomkweekgewassen) moeten voldoende stikstofanalyses met bijbehorend bemestingsadvies uitgevoerd worden.

Stefanie Delbeke, tuinbouwconsulent Boerenbond

Groenten groep 1 en groep 2, aardbeien, sierteelt/boomkweek

Zoals de voorbije jaren moeten voor openluchtgroenten groep 1 en groep 2, aardbeien, sierteelt- en boomkweekgewassen voldoende stikstofanalyses met bijbehorend bemestingsadvies uitgevoerd worden.

In 2019, als gevolg van MAP 6, moet dit niet meer voor percelen gelegen in gebiedstype 0. Het aantal stalen wordt bepaald in functie van het areaal, de teelt (één- of meerjarig) en het aantal percelen.

De stalen moeten genomen worden in een periode relevant voor de teelt. Begin juli kreeg je een overzicht van het minimumaantal te nemen stalen en de reeds genomen stalen. Je vindt dit rapport op het Mestbankloket (staalnames > bodem > rapport verplichte stikstofanalyses met bemestingsadvies 2019).

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: