Menu

Verplichte stikstofanalyses in groenten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Als teler van openluchtgroenten groep I of II, aardbeien, sierteelt- en boomkweekgewassen moet je voldoende stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies uitvoeren, in een periode relevant voor de teelt.

Als teler van openluchtgroenten groep I of II, aardbeien, sierteelt- en boomkweekgewassen moet je voldoende stikstofanalyses met bijhorend bemestingsadvies uitvoeren, in een periode relevant voor de teelt. Op het mestbankloket vind je terug of er reeds voldoende stalen genomen werden.

Bijbemesten na 1 september kan in onder meer groenten groep I, II en III en spruitkool tot en met 31 oktober met type 3 meststoffen (kunstmest). Hierbij moet je een bodemanalyse met een bemestingsadvies ter beschikking hebben, genomen na 15 augustus door een erkend labo.

Daarnaast moet je mogelijks een verplichte stikstofanalyse(s) uitvoeren in kader van de nitraatresiducampagne 2019. Ofwel is dit een controlestaal in op dracht van de Mestbank, of een verplicht staal/stalen in eigen opdracht. In 2019 moet de aanvraag van stalen in eigen opdracht gebeuren via de SNapp toepassing. Vervolgens aanvaardt (of weigert) het labo je aanvraag en krijg je een melding via SNapp.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: