Menu

Verplichte staalname groenten GI en GII via SNAPP

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Telers met groenten uit groep I en groep II of aardbeien in gebiedstype 1, 2 of 3 zijn verplicht om stikstofanalyses met bemestingsadvies te laten uitvoeren. Aanvragen van deze analyses kunnen enkel nog digitaal. ...

Bron: Mestbank

Landbouwers die groenten van groep I of II, aardbeien, boomkweek- of sierteeltgewassen in volle grond telen, zijn in het kader van het Mestdecreet verplicht om stikstofanalyses met bemestingsadvies te laten uitvoeren. Sinds MAP 6 geldt die verplichting alleen nog voor de percelen in gebiedstype 1, 2 of 3.

Vanaf 2020 kunnen landbouwers hun verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies alleen nog digitaal aanvragen via SNapp, de staalname-applicatie op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > SNapp > Start SNapp). De landbouwers die vorig jaar verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies moesten laten nemen, krijgen hierover een e-mail of brief.

Je vindt stap voor stap hoe de aanvraag verloopt via de handleiding SNapp - verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies. Landbouwers die hun aanvraag liever overlaten aan iemand anders, kunnen daarvoor een volmacht verlenen.

Hoeveel stikstofstalen je moet nemen, kan je vinden in de bemestingsprognose 2020 op het Mestbankloket www.mestbankloket.be > Gronden > Bemestingsprognose. Die bemestingsprognose komt beschikbaar, enkele dagen nadat de landbouwer zijn verzamelaanvraag heeft ingediend bij het Departement Landbouwer en Visserij. Doorheen het jaar publiceert de Mestbank geen tussentijdse N-rapporten meer op het Mestbankloket. De update met de verplichtingen en genomen stalen, kan voortaan worden bekeken in SNapp.

Op basis van de stikstofstalen worden bemestingsadviezen opgemaakt, die een goede hulp zijn om oordeelkundig te bemesten volgens het 4J-principe (juiste dosis, juiste tijdstip, juiste mestsoort, juiste bemestingstechniek). Aangezien het bemestingsseizoen eindigt op 31 oktober, moeten de stikstofstalen ten laatste op 15 oktober genomen zijn, om in aanmerking te komen voor de verplichting van 2020.

Meer informatie staat op de webpagina Verplichte stikstofanalyse met bemestingsadives

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: