In de checklist van het FAVV voor primaire plantaardige productie (*) alsook in de lastenboeken van Vegaplan is opgenomen dat er een register moet bijgehouden worden over het gebruik van biociden. In dit register zijn de gebruikte biociden geïdentificeerd door middel van hun volledige handelsnaam en zijn het type behandelde uitrusting (machines, palletkisten, opslageenheden, voertuigen, infrastructuur) vermeld. Het register houdt ook de data van de behandelingen bij samen met de gebruikte dosis. Dit register moet je gedurende 5 jaar bijhouden en geeft op een gestructureerde wijzen en wordt binnen de 7 dagen na het gebruik van een biocide aangevuld.

(*) De veehouder is niet verplicht een gebruiksregister bij te houden met betrekking tot biociden, maar moet zich eenmalig registreren als gebruiker van biociden en moet wel een volledig zicht hebben op de gebruikte biociden op het bedrijf (b.v. door het bijhouden van etiketten). Enkel biociden vergund voor gebruik in België mogen gebruikt worden (toelatingsnummer XXXXB of BE20XX-XXXX of NOTIFXXX of XX//IP).