Menu

Vernieuwd bestrijdingsprogramma Rundertuberculose

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Sinds 1 februari 2021 zijn de bepalingen van het KB van 17 januari 2021 betreffende de bestrijding van rundertuberculose van kracht.

Els Goossens, adviseur Diergeneeskunde

Sinds 2016 werd al aan een nieuw programma gewerkt, waarin de klassieke tuberculinatie vervangen wordt door meer controleerbare bloedtesten. Het is uiteindelijk een ingewikkeld koninklijk besluit geworden, om rundertuberculose zo efficiënt mogelijk op te sporen. Hiermee werd ook rekening gehouden met de verschillende expertenadviezen.

Als ze volledig volgens de regels van de kunst uitgevoerd wordt, blijft tuberculinatie een gevoelige en nuttige test. Maar het feit dat deze test op het dier en in stalomstandigheden uitgevoerd wordt, maakt dat tuberculinatie door vele factoren beïnvloed kan worden. Dit is minder het geval met de bloedtesten, waarbij een deel van het proces automatisch en onder gevalideerde omstandigheden kan verlopen, in het laboratorium. Voor de monitoring en de opvolging van haarden wordt gebruik gemaakt van twee bloedtesten: een ELISA die antistoffen detecteert en een gamma interferon test, die eerder een celgemedieerde afweer detecteert. Door deze twee testen te combineren, wordt de kans op niet gedetecteerde besmettingen kleiner.

Het is ook de bedoeling om naar het einde van dit jaar, de rundertuberculose-testen te kunnen uitvoeren op de bloedstalen die genomen worden in het kader van het IBR-bestrijdingsprogramma.

Tijdens dit overgangsjaar worden enkel bedrijven en/of runderen bemonsterd die in het verleden een haard bleken of die een verhoogd risico vertonen door import uit een niet-vrije regio of bedrijven waarbij ooit contact geweest is met een haard. De routine winterscreening start pas volgend jaar. De verplichte aankooponderzoeken vallen weg, tenzij het over een dier uit een risico-zone gaat.

Meer informatie

Sector: