Menu

Vernietigd Soortenbesluit terug hersteld

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
De aanpassingen uit 1996 aan het Soortenbesluit die onlangs vernietigd werden, zijn bijgestuurd met een reparatiebesluit.

Vorige week meldden we dat de Raad van State aanpassingen die in 2016 aan het Soortenbesluit gebeurden, vernietigde. De wet is intussen bijgestuurd. Vrijdag keurde de Vlaamse regering een reparatiebesluit goed.

De Raad van State was van oordeel dat de bestrijding van kraaien, eksters en een aantal andere vogelsoorten via een eenvoudige melding niet voldoet aan de bepalingen van de Europese vogelrichtlijn. De vernietiging die van vorige week dateert, had ook als gevolg dat de rechtsgrond voor de vergoeding bij schade door de wolf wegviel. Vlaams minister van Landbouw Schauvliege hield woord en zorgde voor een snelle oplossing.

Vrijdag keurde de Vlaamse regering immers een reparatiebesluit goed dat de zaken terug rechtzette. Schade door de wolf wordt dus vergoed. Enkel de regels rond bestrijding van kraaiachtigen, spreeuw en overzomerende brandgans werden aangepast. Een melding is hiervoor niet langer voldoende, maar er is een goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en Bos nodig. Boerenbond dringt hier aan op een werkbare regeling die komende periode wordt uitgewerkt.

De nieuwe formulieren voor het aanvragen van bestrijding van kraaiachtigen zijn beschikbaar op de website van ANB.

Deel deze pagina: