bgbg

Vermijd modder op de weg: propere wegen voorkomen veel ellende

4 augustus 2023

Na een periode met aanzienlijke neerslag, gaan de veldwerkzaamheden de komende weken terug opstarten. Het oogsten, eventuele stoppelbemesting, grondbewerking en zaai van nateelten of vanggewassen zorgt voor heel wat verplaatsingen op en af het veld, waardoor het onvermijdelijk is dat er ook modder op de weg komt. Zeker wanneer dit in combinatie is met lichte neerslag zorgt dit voor gladde wegen.

Als landbouwer draag je in deze altijd een verantwoordelijkheid, essentieel is om andere weggebruikers te waarschuwen en zo snel mogelijk na de werkzaamheden de weg te reinigen. Bij oogstwerkzaamheden zijn er voor landbouwers vaak andere zaken die prioriteit genieten. Maar hoe vervelend ook, voldoende aandacht voor propere wegen, kan veel ellende voorkomen.

Denk aan je buren en omwonenden

Door modder op de weg ontstaan geregeld spanningen met buren en omwonenden. Ga hier zeker niet lichtzinnig mee om. Een goede relatie met buurtbewoners is zeer belangrijk en komt het algemeen imago van onze sector ten goede. Modder op de weg is niet alleen vervelend, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Hierbij denken we in de eerste plaats aan auto’s en motorrijders, maar ook voor fietsers kan modder tot ongelukken leiden, zeker nu het fietsend woon-werkverkeer toeneemt en elektrische fietsen de snelheid opdrijven. Dit soort functioneel fietsverkeer blijft bovendien ook bij slecht weer op de baan!

Juridische aansprakelijkheid

Artikel 7.1. van de verkeerswetgeving regelt deze materie, want het bevuilen van de weg is een gewone verkeersovertreding die ook zonder ongeluk tot een boete kan leiden. Dit artikel moet wel op een redelijke manier worden toegepast. Er kan geen sprake zijn van een overtreding indien blijkt dat de landbouwer de nodige maatregelen nam om de modder op de rijbaan op geregelde tijdstippen te verwijderen.

Als er een ongeval gebeurt en er is een oorzakelijk verband tussen de modderplek – veroorzaakt door de oogstende landbouwer – en het ongeval, dan zal de rechter je ook aansprakelijk stellen voor de schade.

Wanneer oogstwerkzaamheden uitgevoerd worden door een loonwerker, moeten goede afspraken gemaakt worden. . De oogsttijd is voor loonwerkers een erg drukke periode. Zet de goede relatie met je loonwerker niet op het spel en spreek af wie de weg zal opruimen om conflictsituaties te vermijden.

Enkele tips
  • Probeer zo snel mogelijk na de werken het wegdek proper te maken. Denk er ook aan om, indien nodig, tussentijds te ruimen.
  • Voorkomen is beter dan genezen. Maak andere weggebruikers attent op de gevaarlijke situatie. Gebruik daarvoor het verkeersbord A51 met een vermelding ‘modder’. Op die manier wijzigt er weinig aan je aansprakelijkheid, maar verminder je wel de kans op een ongeluk. Borden kan je soms gratis gebruiken of aankopen bij de gemeente.
  • Gaat het om erg drukke wegen (bijvoorbeeld op het spitsuur), is de vervuiling echt ernstig of komt je eigen veiligheid in het gedrang, verwittig dan de politie. Zij kunnen u helpen om in veilige omstandigheden de modder op te ruimen.
  • Denk ook aan je eigen veiligheid en draag een fluohesje bij het opruimen van de openbare weg.
  • Maak goede afspraken met loonwerkers om samen ongelukken te vermijden!

Bron: Boerenbond.