Kalender

Verlies deze deadlines niet uit het oog!

21 oktober 2021

Tijdens het najaar zijn er nog een aantal zaken die je zeker niet uit het oog mag verliezen, zowel praktisch als administratief. Zorg dat je zeker bent dat alles tijdig in orde is, dat bespaart een hele hoop kopzorgen komende winter.

31 oktober en 15 november 2021

31 oktober 2021
  • Einddatum aanpassingen in de verzamelaanvraag

31 oktober is de laatste dag dat er aanpassingen kunnen doorgevoerd worden in de verzamelaanvraag. Als er niets is veranderd in het teeltplan sinds de aangifte in het voorjaar zijn aanpassingen uiteraard niet meer nodig. Maar als er bijvoorbeeld aanpassingen zijn doorgevoerd aan nateelten of vanggewassen, kan je dit nog aanpassen tot 31 oktober. Geef speciale aandacht aan de kolom ‘vanggewas inzaai’, die moet worden toegevoegd indien de nateelt een vanggewas is. ‘Vanggewas vroeg’ (VGV) is dit jaar van toepassing voor alle vanggewassen die uiterlijk 30 september werden gezaaid, ‘vanggewas midden’ (VGM) voor alle vanggewassen die uiterlijk 31 oktober werden gezaaid. De Mestbank zal de evaluatie van de vanggewasverplichting baseren op de situatie zoals die na 31 oktober is.

  • Einddatum inzaai vanggewassen na mais en aardappelen

De uiterste datum voor de inzaai van vanggewassen na mais en aardappelen is dit jaar eenmalig uitgesteld van 15 oktober naar 31 oktober. De zaai van het vanggewas moet ten laatste 72 uur na de oogst van de mais of aardappelen gebeuren. Deze maatregel is van toepassing voor landbouwers die dit vanggewas voorzien hebben om hun doelareaal vanggewassen in kader van MAP 6 te realiseren.

  • Einddatum aanvraag Rampenfonds droogte 2020

Als je in 2020 schade opliep aan je teelten door de ernstige droogte, en je in 2020 voor minstens 25% van je totale bedrijfsareaal verzekerd was via een brede weersverzekering kom je in aanmerking voor een tussenkomst van het Rampenfonds. Deze aanvraag kan nog tot uiterlijk 31 oktober gebeuren via de website van het Rampenfonds.  

15 november 2021

Vanaf 1 oktober tot en met 15 november wordt op verschillende percelen in Vlaanderen het nitraatresidu bepaald. Als de Mestbank op jouw bedrijf percelen heeft aangeduid voor een nitraatresidubepaling, kan je die vinden op het Mestbankloket in de rubriek Staalnames > Bodem > Nitraatresidu > Geselecteerde percelen. Je kan daar ook zien of het gaat over 'verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten' of 'controlestalen in opdracht van de Mestbank'.

In het eerste geval dien je zelf te zorgen dat het nitraatresidu bepaald wordt en moet je dus zelf de staalname aanvragen bij een laboratorium. Wacht daar niet langer mee als dit nog niet gebeurd is! Elk niet (op tijd) genomen nitraatresidustaal geef een boete van 150 euro per staal en een verplichte bedrijfsevaluatie het jaar nadien. De aanvraag verloopt volledig digitaal via de toepassing SNapp op het Mestbankloket. Bij controlestalen in opdracht van de Mestbank wordt het nitraatresidu bepaald op kosten van de Mestbank, die het laboratorium aanduidt. Als je twijfelt kan je veiligheidshalve een tweede staalname boeken. Dit kan nuttig zijn na een vroeg staal op een perceel waarop het gewas in oktober nog veel kon opnemen.

In het verleden kon je teeltschade op een geselecteerd perceel vooraf melden. De Mestbank ging dan in bepaalde gevallen over tot annulering van de staalname of aanduiding van een ander perceel. Dit is veranderd sinds 2020. Het heeft dus ook geen zin om dit te melden. Dat betekent dat het nitraatresidu bepaald moet worden op alle aangeduide percelen.

15 november 2021

  • Einddatum nitraatresiducampagne

Vanaf 1 oktober tot en met 15 november 2021 wordt op verschillende percelen in Vlaanderen het nitraatresidu bepaald. Als de Mestbank op jouw bedrijf percelen heeft aangeduid voor een nitraatresidubepaling, kan je die vinden op het Mestbankloket in de rubriek Staalnames > Bodem > Nitraatresidu > Geselecteerde percelen. Je kan daar ook zien of het gaat over 'verplichte stalen in eigen opdracht en op eigen kosten' of 'controlestalen in opdracht van de Mestbank'.

In het eerste geval dien je zelf te zorgen dat het nitraatresidu bepaald wordt en moet je dus zelf de staalname aanvragen bij een laboratorium. Wacht daar niet langer mee als dit nog niet gebeurd is! De aanvraag verloopt volledig digitaal via de toepassing SNapp op het Mestbankloket. Bij controlestalen in opdracht van de Mestbank wordt het nitraatresidu bepaald op kosten van de Mestbank, die het laboratorium aanduidt. Als je twijfelt kan je veiligheidshalve een tweede staalname boeken. Dit kan nuttig zijn na een vroeg staal op een perceel waarop het gewas in oktober nog veel kon opnemen.

In het verleden kon je teeltschade op een geselecteerd perceel vooraf melden. De Mestbank ging dan in bepaalde gevallen over tot annulering van de staalname of aanduiding van een ander perceel. Dit is veranderd sinds 2020. Het heeft dus ook geen zin om dit te melden. Dat betekent dat het nitraatresidu bepaald moet worden op alle aangeduide percelen.