Verlenging erkenning van varkenssector als sector in crisis

24 september 2021

De zware crisis in de varkenssector zorgt ervoor dat de varkensbedrijven kampen met een tekort aan liquide middelen. De voorbije weken hebben we de moeilijke situatie waarin de varkenshouderij verkeert op verschillende niveaus aangekaart. Daarbij hebben we de vraag gesteld om, naast lange termijnmaatregelen, ook korte termijnmaatregelen te nemen om de varkensbedrijven te helpen de crisis door te komen.

Federaal minister van Zelfstandigen en Landbouw Clarinval heeft nu, op vraag van Boerenbond, de erkenning van de Belgische varkenssector als sector in crisis verlengd tot en met april 2022. De varkensbedrijven kunnen daardoor op een eenvoudige manier uitstel of vrijstelling aanvragen van de sociale bijdragen voor de betrokken kwartalen zonder de sociale rechten te verliezen. Als je een vrijstelling aanvraagt, dan behoud je ook je sociale rechten, maar worden de betrokken kwartalen niet in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen. Deze kunnen binnen de 5 jaar wel terug geregulariseerd worden om ze toch te laten meetellen voor de pensionering.

Meer info kan je verkrijgen bij je sociaal verzekeringsfonds.

Bijkomende federale maatregelen nog in onderzoek

Naast de verlenging van de erkenning van de varkenssector in crisis onderzoekt minister Clarinval nog een aantal andere maatregelen. Hij bekijkt of onze vraag voor de vermindering van de bijdragen voor het Sanitair Fonds kan worden ingewilligd. Hij vraagt daarvoor bijkomende informatie op bij de FOD Volksgezondheid over de actuele situatie van de fondsen. Verder wil hij ook tegemoetkomen aan de vraag naar meer transparantie in de keten. Hij zal het initiatief nemen om aan het prijzenobservatorium van de FOD Economie te vragen een actualisatie uit te voeren van de analyse van de varkensprijzen en de marges in de varkenssector. In aanvulling daarop moet het ketenoverleg hiermee dan terug aan de slag. Verder wordt initiatief genomen om bij de 12 landen die hun grenzen voor Belgisch varkensvlees, na het bekomen van het AVP-vrij statuut bij de OIE, nog gesloten houden aan te dringen om hun embargo op te heffen. Het gaat om Taiwan, China, Wit-Rusland, Australië, India, Colombia, Barbados, Vietnam, de Dominicaanse Republiek, Sri Lanka, de Seychellen en Peru. Daarbij speelt BMO, dat via Vlam gefinancierd wordt met sectormiddelen, ook een pertinente rol. Feit is dat voor de heropening van China ook politieke motieven meespelen, wat het erg moeilijk maakt om hier op korte termijn een doorbraak te bekomen.