Menu

Terug naar Actualiteit >Verkeerde berekening verplichte bijdrage Sanitair Fonds Runderen

Alle regio's

De verplichte bijdrage aan het Sanitair Fonds, sector runderen, voor het aanslagbiljet 2016 werd in sommige gevallen verkeerd berekend. Dat meldt de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Veehouders die een foutieve berekening ontvingen, zullen volgende week een correctie ontvangen. De brieven met de correcte berekening worden op 24 april verstuurd. Wie te veel betaalde, krijgt het niet-verschuldigde gedeelte automatisch teruggestort. Wie te weinig betaalde, wordt gevraagd het verschil te betalen. De administratie verontschuldigt zich voor het ongemak.