Menu

Vergoedingenbesluit H3 is gepubliceerd

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Het lang verwachte vergoedingenbesluit is op 8 oktober 2019 gepubliceerd. Door dit besluit kunnen de getroffen bedrijven die, na de publicatie van het ruimingenbesluit van 4 juli 2019, hebben geruimd een vergoeding ontvangen voor de dieren die zijn geruimd. De getroffen bedrijven die hiervoor in aanmerking komen, kunnen hun dossier nu overmaken aan het Sanitair fonds voor uitbetaling van de compensatie.

Wouter Wytynck, adviseur dierlijke veredeling

In het koninklijk besluit is de passage dat bedrijven maar één keer vergoed kunnen worden op onze vraag geschrapt. Dit betekent dat bedrijven, wanneer ze alle regels hebben opgevolgd, bij een herbesmetting, opnieuw vergoed kunnen worden. Daardoor is er nu een vangnet voor de bedrijven, mocht het H3 virus opnieuw opduiken, en kunnen de bedrijven nu met een geruster gemoed nieuwe dieren opzetten.

De vergoedingen die worden uitbetaald door het Sanitair fonds gaan uit van de leeftijd van de dieren op het ogenblik van het KB (4 juli 2019), en enkel de nog levende dieren op dat moment worden uitbetaald. Ook broedeieren op vermeerderingsbedrijven die vanaf die datum nog zijn gelegd en werden afgewaardeerd tot brekerij-ei of vernietigd werden, worden vergoed. De uitbetaling gebeurt op basis van de waardetabellen die elk jaar worden geactualiseerd. Daarop wordt conform de regels een refractiecoëfficiënt van 90%  op toegepast. Eens het dossier volledig is, zal snel overgegaan worden tot de uitbetaling ervan. De bedoeling is om alle dossiers voor het einde van het jaar uit te betalen.
 

Een vergoedingsdossier bevat volgende stukken:

 • Dodingsbevel van het FAVV
 • Resultaat van het laboratorium met de bevestiging  dat de inrichting positief is voor H3 (DGZ - bevestigd door Sciensano)
 • Hokkaarten van de betrokken inrichting per beslag (=stal) voor de betrokken periode
 • Bestemming van het pluimvee (staat in principe  vermeld op het dodingsbevel)
  • Indien slachthuis voor doding in slachthuis en nadien vernietiging: geen opbrengst
  • Indien slachthuis en voedselketen: facturen overmaken voor de verkoop van dit pluimvee en broedeieren
 • Laadbonnen (CMR)
 • Eigenaar van de te vergoeden dieren en bankgegevens om de vergoeding te kunnen uitbetalen aan de eigenaar.  

De aanvragen voor vergoedingen dienen te worden ingediend bij de FOD Volksgezondheid, dienst sanitair beleid Dieren en Planten:

 • E-mail: erik.pottie@health.fgov.be
 • Adres: Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Dier, Plant en Voeding, Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten, Eurostation, Blok II, 7de verdieping, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel.

Voor vragen kan je terecht bij het FOD op het nummer 02/524.73.22 of bij Wouter Wytynck 0475/84 24 55.

Wij willen je zeker en vast helpen om je dossier op te stellen. Daarvoor kan je bellen naar het Boerenbondkantoor West-Vlaanderen: 051/26 03 80 of Boerenbond Oost-Vlaanderen 09/243 88 20.

Deel deze pagina: