Menu

Vergeet de volgende deadlines niet

Terug naar Actualiteit
In de loop van het jaar krijgen land- en tuinbouwers te maken met de deadlines van verschillende aangiftes die moeten gebeuren. We raden aan om de corona-actualiteit te volgen omdat een aantal van deze datums niet meer van toepassing zijn. Wij houden je op de hoogte. ...

Volgende deadline komt er aan...

Uiterste datum om verzamelaanvraag te wijzigen met het oog op bredeweersverzekering

31-08-2021
Alle wijzigingen van teelten of verzekeraars die nog zouden worden doorgevoerd in het eloket na deze datum zullen niet meer in rekening gebracht worden voor de subsidietussenkomst op de verzekeringspremie.

 

Meer info:

Aanvraag via

 

Denk voor volgende maand aan...