Menu

Vergeet de volgende deadlines niet

Terug naar Actualiteit
In de loop van het jaar krijgen land- en tuinbouwers te maken met de deadlines van verschillende aangiftes die moeten gebeuren. We raden aan om de corona-actualiteit te volgen omdat een aantal van deze datums niet meer van toepassing zijn. Wij houden je op de hoogte. ...

Volgende deadline komt er aan...

Aanduiden derogatiepercelen

Dankzij derogatie kunnen bedrijven meer dierlijke mest opbrengen dan de maximale bemestingsnorm van 170 kg N/ha, weliswaar onder strikte voorwaarden.  Dit kan enkel als je een deelnameaanvraag voor derogatie deed op uiterlijk 15 februari 2021

Meer info:

Aanvraag via:

 

Denk voor volgende maand aan...