Menu

Vergeet de volgende deadlines niet

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
In de loop van het jaar krijgen land- en tuinbouwers te maken met de deadlines van verschillende aangiftes die moeten gebeuren. We zetten enkele belangrijke data op een rij en overlopen ze in chronologische volgorde.

31 januari. Bevestiging status geregistreerd gebruiker van biociden uit het gesloten circuit

Gebruikers van biociden uit het gesloten circuit zijn sinds 2018 verplicht om zich te registreren en jaarlijks hun gebruikersstatus te bevestigen. Eind november 2019 kregen de gebruikers van biociden uit het gesloten circuit een herinnering toegestuurd om hun status te bevestigen. De bevestigingstermijn loopt tot en met 31 januari 2020. Na het bevestigen van je status krijg je een bevestigingsmail. Niks ontvangen? Check je spam!

Kijk hier hoe je moet registreren

15 februari

Aanvragen via Mestbankloket: derogatie, aanvraag alternatieve maatregelen en indien overeenkomsten vanggewasregeling.

13 maart. Wateraangifte

Iedereen die water van een watermaatschappij of van een eigen waterwinning verbruikt of water loost, moet een bijdrage betalen voor de zuivering van het afvalwater. Particulieren die alleen leidingwater gebruiken, betalen die bijdrage via de waterfactuur die ze van hun watermaatschappij ontvangen. Wie een eigen waterwinning heeft of meer dan 500 m³ leidingwater per jaar verbruikt, betaalt een heffing op de waterverontreiniging. Pomp je grote hoeveelheden grondwater (meer dan 500 m³ per jaar), dan is er nog een bijkomende heffing op de winning van grondwater. Je moet een aangifte doen van het volume water in dit verband. Doe je dat niet of doe je het te laat, dan riskeer je een verhoging van de verschuldigde heffing. Meer info.

Sinds enkele jaren gebeurt deze aangifte via het VMM-heffingsloket.

15 maart. Mestbankaangifte

Ieder bedrijf dat in het voorbije jaar dierlijke mest produceerde, dat dierlijke of kunstmest gebruikte, dat dierlijke mest opsloeg, dat mest be- of verwerkte of dat een mestverzamelpunt uitbaatte, moet dat bekendmaken aan de Mestbank. Als je dat niet doet en niet reageert op een herinnering van de VMM Mestbank, riskeer je een boete van 250 euro.

Gebruik je minder dan 2 ha, minder dan 50 are groeimedium, minder dan 50 are permanent overkapte landbouwgrond en produceert je bedrijf minder dan 300 kg P2O5 dierlijke mest of sla je op jaarbasis minder dan 300 kg P2O5 uit dierlijke meststoffen op, dan geldt die jaarlijkse aangifte niet wanneer je voor je bedrijf het statuut van ‘Vrijgesteld van aangifteplicht’ verkreeg.

Die kleine hoeveelheid mestproductie mag je vertalen naar minder dan 10 volwassen runderen of zware paarden, of minder dan 15 pony’s of lichtere paarden, minder dan 20 zware mestvarkens of 20 zeugen of 56 lichtere mestvarkens, of minder dan 666 legkippen of 1150 vleeskippen, of minder dan 72 schapen of geiten. Let op, heb je in de loop van het productiejaar ook maar één dag meer dan 2 ha landbouwgrond of 50 are groeimedium in gebruik gehad, dan ben je aangifteplichtig.

Wie over een e-mailadres beschikt moet de aangifte elektronisch doet via het heffingenloket van de VMM. Daarvoor krijg je de tijd tot en met 15 maart. 

Lees hier meer over de Mestbankaangifte.

31 maart. Btw-listing

Wie als landbouwer zijn btw-verplichtingen beperkt tot een jaarlijkse opgave van de lijst van de btw-plichtige afnemers van het vorige jaar, moet dat vóór 31 maart meedelen aan de FOD Financiën. Al enkele jaren kan dit niet meer op het bekende roze formulier, maar moet je het elektronisch doen via Intervat. Wie 31 maart laat voorbijgaan, riskeert een boete.

Wie zijn bedrijf stopzet, moet uiterlijk drie maanden na de datum van stopzetting de lijst van btw-plichtige afnemers van het lopende jaar bezorgen aan de FOD Financiën. Ook wanneer je dat vergeet, riskeer je een boete.

31 maart. Einde indienperiode 1 VLIF-investeringssteun

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.

30 april. Verzamelaanvraag

Iedere landbouwer moet het landbouwareaal dat hij in 2020 zal gebruiken aangeven. Het gaat dan over de gronden waarvoor je subsidies kunt krijgen zowel als die waarvoor je geen subsidies kunt vragen. Subsidies kan je krijgen volgens je toegekende basisrechten en in de mate dat je voldoet aan de voorwaarden van de vergroeningsdoelstellingen of de gemaakte beheerovereenkomsten. Wie iets meer wil bemesten, kan een uitzondering of een derogatie op de strenge bemestingsnormen aanvragen. Ben je bovendien jonge landbouwer en je wil de premies aanvragen die speciaal voor jou bedoeld zijn, dan is 30 april de uiterste aanvraagdatum. Ook alle overdrachten van betalingsrechten moet je tegen 30 april melden.

De aanvraag die alle wensen en plichten verzamelt, kan je alleen indienen wanneer je inlogt bij het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Een papieren versie van die verzamelaanvraag is er niet meer. Je krijgt nog wel een papieren document dat je kunt gebruiken om je elektronische aangifte voor te bereiden.

Wie je de deadline van 30 april uit het oog verliest, riskeert 250 euro boete en kan subsidies of zelfs rechten verliezen.

Meer info over de verzamelaanvraag in dit artikel.

30 juni. Belastingen

Ben je een bedrijfsleider die officiële fiches of attesten moet uitschrijven, dan moet je er rekening mee houden dat je – naargelang van de soorten van onkosten – allerlei deadlines moet respecteren. Wie zijn werknemers of zijn medewerkende helper een loon betaalt, zal via Belgotax de overheid daarvan op de hoogte moeten brengen voor eind januari van het daaropvolgende jaar. Spreek liefst een sociaal secretariaat aan om dat voor jou te doen.

Ben je gewoon om de veeartsenijkosten van het vorige jaar aan te geven in je belastingaangifte, dan is 30 juni de uiterste datum om die kosten mee te delen. De overheid kondigt boetes aan voor wie deze datum laat voorbijgaan.

30 juni. Einde indienperiode 2 VLIF-investeringssteun

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.

30 september. Einde indienperiode 3 VLIF-investeringssteun

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.

 31 oktober: Vanggewasaangifte 

Ten gevolge van het nieuwe MAP 6 moet er dit najaar een nieuw soort aangifte gebeuren. Iedereen die verplicht een vanggewas of nateelt moet inzaaien wegens de basisverplichting of om aan het doelareaal te voldoen, moet vóór 31 oktober enkele extra kolommen in zijn verzamelaanvraag invullen. Lees meer

15 december. Deelnameverklaring zoogkoeien en vleeskalveren

Om je premie in 2020 te behouden, moet je deelnameverklaring uiterlijk op 15 december worden ingediend via het e-loket. Het premiebedrag verschilt jaarlijks en is afhankelijk van het aantal premiegerechtigde zoogkoeien. De premie wordt automatisch berekend via je Sanitelgegevens. Voor meer info kan je terecht op de website van Landbouw en Visserij.

17 december. Einde indienperiode 4 VLIF-investeringssteun

Alle VLIF-steunaanvragen en de dossierbehandeling verlopen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Je vindt er ook een lijst met aanvragen waarvoor VLIF-steun mogelijk is  en een lijst van de geselecteerde investeringen voor dossierbehandeling.

31 december. Stopzetten van een bedrijf

Ben je van plan om te stoppen met je bedrijf, dan bepaal je de datum van de stopzetting het best op 31 december en niet op 1 januari. Om te bepalen of iemand heffingsplichtig is in een bepaald jaar, wordt de toestand op 1 januari van dat jaar in rekening gebracht. Stop dus liever op 31 december dan op 1 januari, zo niet blijf je een extra jaar heffingsplichtig. Dat is zeker zo voor de provinciale belasting op bedrijven.

Respecteer de deadlines

Je verdient er niets mee, maar je vermijdt wel boetes of verlies van rechten wanneer je orde op zaken houdt. Wie zijn eigen bedrijfsadministratie afwerkt, bouwt het best een systeem van tijdige herinnering in. Wie de afwerking van de bedrijfsadministratie overlaat aan een servicebureau, kan vertrouwen op de herinneringssystemen van dit bureau.

Deel deze pagina: