Menu

Vergadering over MAP in Vlaamse Ardennen

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
Op vraag van de regioraad Oudenaarde waren voorzitter Sonja De Becker en ondervoorzitter Georges Van Keerberghen begin juli te gast in het Molenhuis in Oudenaarde.

Maarten Stuer, provinciaal secretaris

De vergadering over de gevolgen van het Mestactieplan in de regio’s Oudenaarde en Aalst was eerder dit jaar uitgesteld omwille van de coronacrisis, maar mits rekening te houden met de nodige afstand tussen de bestuursleden kon die dan toch plaatsvinden.

Strenger dan Europa vroeg

De voorzitter legde uit hoe MAP 6 tot stand is gekomen in een periode die politiek en maatschappelijk helemaal niet evident was. Vanaf het begin was het duidelijk dat het nieuwe MAP moeilijk te slikken zou zijn. De waterkwaliteit evolueerde niet gunstig en de klimaatbetogingen drukten op de discussies. Na de nodige vergaderingen binnen OMAP (Overlegcomité Mestactieplan) kwam er een plan op tafel, waaraan de Europese Commissie eind 2018 haar fiat gaf. Maar de daaropvolgende politieke discussies in de Vlaamse regering en het parlement maakten het uiteindelijke MAP veel ingewikkelder, bijzonder moeilijk uitvoerbaar en veel strenger dan wat Europa vroeg.

Belangrijke verwezenlijkingen

Hoewel het uiteindelijke Mestactieplan bijzonder zwaar valt, zijn er door toedoen van Boerenbond toch veel zaken niet in opgenomen. Georges Van Keerberghen gaf een overzicht van de voorstellen die door bepaalde politieke partijen op tafel werden gelegd. Het ene voorstel was al gekker dan het andere, maar als organisatie moet je telkens opnieuw met de juiste expertise en argumenten afkomen om deze voorstellen van tafel te krijgen. In de meeste gevallen is dit gelukt.

Na het mestdecreet

Ook na de goedkeuring van het Mestdecreet in het parlement zat Boerenbond niet stil. Zo werden een aantal problemen rond het referentieareaal vanggewassen opgelost. Door de goedkeuring als equivalente maatregel werden wintergranen mee in rekening gebracht voor het areaal vanggewassen. Voor veel landbouwers was dit een noodzakelijke reddingsboei.

Bezoek Crevits en Demir

Maar er blijven nog knelpunten over. Nitraatrijke bronnen, de problematiek van de slapende meetpunten, het referentieareaal voor de vanggewasverplichting … kwamen allemaal aan bod tijdens een bezoek van ministers Crevits en Demir aan de streek. Beide ministers engageerden zich om de knelpunten te bekijken en problemen in overleg met de sector op te lossen. We zullen de stappen van de bevoegde ministers van zeer nabij opvolgen.

Vragen

Na de toelichting volgden er nog tal van vragen. Provinciaal voorzitter Lut D’Hondt dankte de aanwezigen, beloofde het dossier verder op te volgen in het provinciaal bestuur en dankte de voorzitter en ondervoorzitter voor het open gesprek.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: 
Thema: