Verenigd Koninkrijk schrapt extra maatregelen in kader Brexit

2 mei 2022

Toen het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapte, kregen we het recht weer om onze eigen grenzen te beheren op een manier die voor Groot-Brittannië werkt. Dat geldt ook voor de manier waarop we de invoer in ons land vanuit het buitenland beheren. Britse bedrijven en mensen die hun dagelijkse leven leiden, worden getroffen door stijgende kosten als gevolg van de oorlog van Rusland in Oekraïne en de energieprijzen.

Daarom zou het verkeerd zijn om nu nieuwe administratieve lasten op te leggen en het risico te lopen dat havens en bevoorradingsketens worden verstoord.

De resterende invoercontroles op EU-goederen zullen dit jaar niet meer worden ingevoerd. Dat kan het Britse bedrijfsleven tot 1 miljard pond aan jaarlijkse kosten kan besparen.

Extra vaart achter EU-hervormingsprogramma

In plaats daarvan zet de regering vaart achter het EU-hervormingsprogramma om de grenzen van Groot-Brittannië te digitaliseren, waarbij nieuwe technologieën en gegevens worden ingezet om de wrijving en de kosten voor bedrijven en consumenten te verminderen.

Het is een nieuwe aanpak voor een nieuw tijdperk, waarin Groot-Brittannië de voordelen van het vertrek uit de EU maximaliseert en het juiste beleid uitzet voor onze handel met de hele wereld.

Geen verdere EU-invoercontroles op EU-goederen

De invoering van controles in juli zou hebben geleid tot een herhaling van de controles die de EU op haar wereldhandel toepast. Dat zou tot ingewikkelde en dure controles hebben geleid, die dan later, bij de uitvoering van ons transformatieprogramma, weer zouden worden aangepast. De uitdagingen waarvoor dit land staat, hebben onderstreept dat dit niet de juiste weg is voor Groot-Brittannië.

Dit jaar zullen geen verdere invoercontroles op EU-goederen worden ingevoerd. Bedrijven kunnen hun voorbereidingen voor juli nu stopzetten. “Wij zullen in het najaar een Target Operating Model publiceren waarin ons nieuwe stelsel van grenscontroles bij invoer zal worden uiteengezet en wij streven naar eind 2023 als herziene invoeringsdatum voor ons controlesysteem, waarmee wij onze belofte zullen inlossen om de beste grens ter wereld aan onze kusten te creëren”, stelt Europa.

Deze nieuwe aanpak zal gelijkelijk van toepassing zijn op goederen uit de EU en goederen uit de rest van de wereld. Zij zal gebaseerd zijn op een correcte risicobeoordeling, met een evenredige, risicogebaseerde en technologisch geavanceerde benadering van de controles.

Dit omvat het gemeenschappelijk handelsloket, dat vanaf 2023 operationeel zal zijn, de totstandbrenging van een ecosysteem van vertrouwen tussen de overheid en het bedrijfsleven, en andere transformationele projecten als onderdeel van onze grensstrategie 2025.

De controles die al zijn ingevoerd, blijven bestaan

Met name de volgende controles, die volgens de planning vanaf juli 2022 zouden worden ingevoerd, zullen nu niet worden ingevoerd:

- Een vereiste voor verdere sanitaire en fytosanitaire (SPS) controles op EU-invoer die momenteel op de plaats van bestemming worden overgebracht naar de grenscontrolepost (BCP).

- Een vereiste voor veiligheids- en beveiligingsverklaringen voor EU-invoer.

- een vereiste van verdere gezondheidscertificering en SPS-controles voor EU-invoer.

- Verboden en beperkingen op de invoer van gekoeld vlees uit de EU.

Bron: EU/Boerenbond.