Verdere verduurzaming en hoge standaarden in melkveehouderij

In het jaarverslag 2024 blikt MilkBE terug op haar verwezenlijkingen en activiteiten ten voordele van de Belgische zuivelketen en geeft ze inzage in wat er verder op de planning staat. 

MilkBE zette ook het afgelopen werkjaar belangrijke stappen op vlak van de verdere verduurzaming van de zuivelketen. “Ik ben trots dat de zuivelsector via diverse duurzaamheidsinspanningen op een efficiëntere manier kan anticiperen op maatschappelijke en professionele uitdagingen”,  stelt Dirk Van De Keere, voorzitter van MilkBE. 

Belangrijkste realisaties

Het jaarverslag 2024 geeft een duidelijk beeld van de recente verwezenlijkingen:

  • De lancering van het MilkBE Duurzaamheidscharter,
  • De uitrol van de digitale duurzaamheidsmonitor in Vlaanderen, 
  • De uitwisseling over duurzaamheidsinitiatieven tussen wetenschappers en praktijk, en 
  • De nieuwe versie van het IKM-lastenboek.
  • Maar er werd ook verder ingezet op melkkwaliteit en communicatie.
Op de planning

“In het komende werkjaar blijven de verdere verduurzaming en het behoud van de hoge standaarden voor de melkkwaliteit de belangrijkste prioriteiten van MilkBE.” De uitrol van de digitale duurzaamheidsmonitor in Wallonië staat immers op de planning, evenals de ondersteuning van de verdere uitrol van klimaatscans op individuele melkveebedrijven. Binnen het domein Kwaliteit zetten we verder in op een optimaal antibioticagebruik in de melkveehouderij. 

De geplande vernieuwing van het Convenant Antibioticaregistratie vormt hierbij de leidraad. Maar ook het verlagen van de administratieve lasten voor een IKM-audit ligt op de plank. ”MilkBE neemt opnieuw heel wat hooi op haar vork om ook volgend jaar weer een mooi resultaat te kunnen presenteren”, besluit Van De Keere.

Bron: MilkBE.