Verdere stappen rivierherstel Leie

7 april 2022

Op 24 september 2021 besliste de Vlaamse regering om een versnelde aanpak te realiseren in het kader van rivierherstel van de Leie. Dit herstel van de oude meanders is gelinkt aan de inrichting van de verbinding tussen de Seine en de Schelde; een dossier dat een immense impact heeft op veehouders langs de Leie. We trokken met parlementslid Bart Dochy naar het gebied en bezochten enkele bedrijven.

Al tien jaar

Intussen blijft de druk om 500 ha natte natuur te realiseren hangen boven vele bedrijven. Het LER (landbouweffectenrapport) toonde in 2012 aan dat de impact op landbouw zeer groot is. In totaal zijn er 125 landbouwers met 510 ha betrokken in het gebied. Van dit areaal zijn er 211 ha huiskavels in opgenomen. De meerderheid van de betrokken gronden zijn ook in pacht.

Beslissing september

Gezien de effectieve realisatie van die natte natuur zeer traag vordert, is er een versnelde aanpak beslist. In de gebieden Bavikhove Ooigembos en Neerhoek-Ponthoek wil men tegen 2024 al 100 ha realiseren, waardoor de druk op die gronden immens wordt. Daarnaast zijn er nog vijf deelgebieden toegevoegd, waar ook snel blijkt dat de impact zeer groot is. Tot slot zijn er ook intendanten aangesteld om het vertrouwen in dit dossier terug te vinden.

Op terrein

Vanuit de werkgroep die in het kader van dit dossier werd opgericht, namen we CD&V-parlementslid Bart Dochy mee op pad. We bezochten drie bedrijven, die elk typerend zijn voor dit gebied: een bedrijf met huiskavel gelegen in de perimeter van het rivierherstel (de ‘natte’ natuur die op droge percelen zou moeten worden gerealiseerd), een bedrijf dat al een voorstel inzake ruilgrond had gedaan maar waarop niet werd ingegaan, en een nieuw getroffen bedrijf door een extra deelgebied. Allemaal voorbeelden die aangeven dat de impact zeer groot is voor het hele gebied en waarbij een oplossing op bedrijfsniveau moet worden gezocht.

Vervolg

De actualisatie van de LERs van de oude deelgebieden en opmaak van het LER van nieuwe deelgebieden is binnenkort gepland door de VLM. Ook de intendanten maken verder werk op maat van het gebied. Inrichtingsplannen van een aantal deelgebieden zijn in opmaak, waarbij de VLM ook op het terrein onderzoeken zal uitvoeren. Intussen wordt er verder nagegaan hoe men de inrichting van de vaarweg zelf voorziet. We communiceren hierover verder in dit traject nog. Meer info krijg je bij Laura Speeckaert (Oost-Vlaanderen) en Ann-Sophie Decroos (West-Vlaanderen).