Menu

Vepek lanceert tienpuntenplan om antibioticagebruik bij pluimvee verder te reduceren

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Vepek, de organisatie die alle schakels in de pluimveehouderij verenigt, stelde een actieplan op om terug aan te knopen met een verdere daling van het verbruik.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling, Studiedienst

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is een belangrijk maatschappelijk topic. Er werd de afgelopen jaren, door de verschillende schakels binnen de pluimveekolom, sterk ingezet om te komen tot een lager en oordeelkundig gebruik van antibiotica. Een doorgedreven monitoring, het benchmarken van zowel veehouders als dierenartsen en verhoogde bewustwording hebben ervoor gezorgd dat er al mooie resultaten neergezet konden worden in de volledige sector. Voor de laatste maanden blijkt dat deze positieve trend zich niet meer verder doorzet en er zelfs een lichte stijging in het gebruik is waar te nemen. De gehele pluimveeketen is zich hiervan bewust en daarom heeft Vepek, de organisatie waarin alle schakels van de pluimveekolom verenigd zijn, nu een actieplan opgesteld om terug aan te knopen met een verdere daling van het verbruik.

Dit voorjaar werd binnen Vepek een werkgroep opgericht met specifieke focus op het antibioticumgebruik binnen de pluimveesector. In deze werkgroep zijn zowel de broeiers, pluimveehouders, mengvoederfabrikanten, pluimveeslachthuizen als dierenartsen vertegenwoordigd. De bedoeling was om verschillende actiepunten en bijkomende maatregelen te definiëren zodat de pluimveeketen ook zijn steentje kan bijdragen om de Amcra 2024 doelstellingen te behalen.

De uitkomst van deze vruchtbare werkgroepen heeft geleid tot een ambitieus tienpuntenreductieplan:

  • Een nog betere informatiedoorstroming doorheen de keten;
  • Aandacht voor het verminderen van de antibioticaresistentie door een betere opvolging van de waterkwaliteit bij de medicatie via drinkwater en het vermijden dat er residuen achterblijven in de drinkwaterleidingen.
  • Extra aandacht voor de opstart van de eendagskuikens in de stal
  • Focus op darmgezondheid waarbij een ondersteunende tool uitgewerkt wordt om te beslissen of er al dan niet moet behandeld worden.
  • Opmaak van uniforme slachtrapporten die inzicht geven in de gezondheidstoestand van het pluimveebedrijf
  • Invoering van een kuikenpaspoort met relevantie informatie over herkomst van de eendagskuikens, zodat de pluimveehouder en de bedrijfsdierenarts de kuikens met de juiste zorg kunnen omringen.
  • Strikte opvolging van de grootverbruikers met verplichte inventarisatie van de pijnpunten en overkoepelende betrokkenheid van veehouder, dierenarts, broeier en voederfabrikant;
  • Inzetten op aandachtsgebruikers via de invoering van een opvolgingsplan dat samen met de bedrijfsdierenarts wordt opgemaakt
  • Inschakelen van coach voor probleembedrijven die herhaaldelijk te veel antibioticum verbruiken;
  • Sensibilisering en opleiding voor verschillende schakels.

Dit tienpuntenplan wordt omgezet in concrete acties die vanaf 2021 door het Belplume-lastenboek in de markt worden gezet. De pluimveekolom is ervan overtuigd dat de implementatie van het actieplan zal bijdragen tot een verder verminderd doch oordeelkundig verbruik van antibioticum in de pluimveesector.

Meer informatie

Sector: