Ventilus, waar loopt het voorlopige tracé?

6 april 2023

Zo’n twee weken geleden nam de Vlaamse regering een volgende stap met betrekking tot het dossier van de Ventilus-hoogspanningslijn. Er werd een voorlopig traject vastgelegd dwars door het hart van onze provincie. Maar hoe ziet dit tracé eruit?

Sinds eind maart 2019 volgt Boerenbond dit dossier al van nabij op. Nu er voor het eerst een trajectkeuze wordt gemaakt, zal het voor ons mogelijk worden om de landbouwimpact in te schatten.

Omschrijving traject

Het tracé ziet er als volgt uit en beslaat 73 km:

  • Aanlandingsplaats in Zeebrugge;
  • De bestaande bovengrondse hoogspanningslijn tussen Brugge en Zedelgem wordt versterkt;
  • Ter hoogte van de N32 (Zedelgem/Torhout) gaat de leiding ondergronds tot voorbij de snelweg in Ruddervoorde, waar ze weer boven de grond komt;
  • vanaf daar gaat ze gedurende 21 km langs de E403 bovengronds richting Izegem; hierbij passeert de leiding op het grondgebied van Wingene (Zwevezele), Lichtervelde, Ardooie en Roeselare;
  • Ter hoogte van wijk ‘De Mol’ in Izegem gaat de leiding opnieuw ondergronds tot aan de snelwegparking;
  • Vanaf daar gaat het opnieuw bovengronds tot in Avelgem via Lendelede.

Op het totale traject komt dit neer op zowat 10 km leiding die ondergronds in wisselstroom wordt aangelegd. De omgeving van de Oudlandpolder zal niet verder betrokken worden, evenmin als de gemeente Pittem.

Impact analyseren

Wij analyseren de komende weken het traject en gaan na welke impact er eventueel is voor de betrokken bedrijfszetels (inclusief de woning) en het landgebruik. Hierop volgend zullen we inzetten op een correct flankerend beleid, zowel voor eigenaars als voor gebruikers. 

Voorts blijven we vanuit Boerenbond de vraag onderschrijven van de lokale burgemeesters en actiegroepen naar een duidelijke stralingsnormering in de nabijheid van hoogspanningslijnen. De gezondheid van onze landbouwers is cruciaal, aangezien zij mogelijk niet alleen onder de hoogspanningslijn wonen, maar er ook constant onder werken. Wij dringen erop aan dat de Vlaamse regering hier verder werk van maakt en inzet op een toegankelijk en transparant monitoringssysteem.

Ten slotte zal deze beslissing betekenen dat er verdere stappen gezet worden in het ruimtelijk proces. Hierbij zal naast een MER (milieueffectrapport) ook een concrete ‘leidingstraat’ op kaart aangebracht worden. Dit gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) moet nog in openbaar onderzoek gaan. Uiteraard zullen we onze leden bijstaan bij het formuleren van eventuele bezwaren.

Ventilus