Menu

Terug naar Actualiteit >Venster op de wereld van de voeding

Alle regio's
Alle sectoren

Wie twijfelt aan de globalisering van de voedingssector, moet een bezoek brengen aan Anuga in Keulen. Zo’n 7400 handels- en voedingsbedrijven uit 107 landen stelden er hun waren en activiteiten tentoon. Je kreeg er meteen ook een zicht op nieuwe trends en innovaties in de voedingssector, die overigens het thema vormden van Anuga 2017. Iedereen wil zich onderscheiden door authentiek, duurzaam en vooral transparant te zijn, van boer tot bord.

Het belang van de producent van land- en tuinbouwproducten wereldwijd wordt hier erkend. De boer vormt een immers een belangrijke schakel in de storytelling. Voor wat, hoort ook wat! Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege bezocht Anuga om te zien hoe de Vlaamse land- en tuinbouw er aan zijn trekken komt en hoe Vlaamse voedingsbedrijven hun weg vinden op de Duitse – en bij uitbreiding de internationale – markt. Zij kon zien hoe VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing) en FIT (Flanders Investment & Trade) Vlaamse voedingsbedrijven ondersteunen in hun internationale activiteiten. Schauvliege kreeg op Anuga een officiële ontvangst, ze tekende het gulden boek en werd bij haar rondleiding onder meer begeleid door de nieuwe VLAM-voorzitter Guy Vandepoel en VLAM-ondervoorzitters Hendrik Vandamme en Luc Ardies.

Anuga vindt tweejaarlijks plaats, alternerend met de SIAL in Parijs. Gestart als een voedingsbeurs voor louter Duitse doeleinden, groeide de manifestatie uit tot een internationaal gebeuren met 160.000 professionele bezoekers uit 200 landen. Je vindt er geen groenten en fruit, want die hebben in het voorjaar met Fruit Logistica hun eigen internationale beurs. Je vindt er wel al het andere dat door de maag gaat. Onder de vlag van VLAM namen dit jaar 40 exportbedrijven deel, hoofdzakelijk uit de vlees- en zuivelsector, op 3 stands, want de hallen zijn per product ingedeeld. Onder de vlag van FIT waren meer dan 50 bedrijven aanwezig, van fijne voedingswaren (‘fine food’) zoals chocolade en gespecialiseerde boter voor de horeca tot vleeswaren. Die vleeswarenbedrijven legden dan weer de link met VLAM, dat zijn nieuwe actie ‘Artisan fine meats from Belgium’ rond die vleeswaren in de kijker plaatste.

Het is nieuw dat VLAM een stap verder gaat in de keten en nu ook vleeswaren promoot. VLAM wijst op de authenticiteit, het ambachtelijke karakter en vooral de grote verscheidenheid van de productie. De Belgische export van vleeswaren kent een lichte stijging. Bijna 90% is een vleesbereiding (niet gedroogd en gerookt vlees). Binnen deze categorie nemen de gevogeltebereidingen de belangrijkste plaats in, gevolgd door worsten en leverbereidingen. Dat hiervoor ‘Belgium’ gebruikt wordt is niet meer dan normaal. ‘Belgium’ is in het buitenland een merknaam (‘brand’), die verwijst naar ‘lekker’. Denk aan onze chocolade, bier en friet, maar ook … Belgische kazen. Denk hierbij aan Milcobel, dat evenals andere grote Belgische voedingsbedrijven de VLAM-groepsstand en een eigen stand op Anuga bemand.

Uit gesprekken met standhouders en bezoekers kon Schauvliege opmaken hoe belangrijk dergelijke voedingsbeurzen zijn om internationale contacten te onderhouden en nieuwe markten te verkennen. “Dankzij ondersteuning van VLAM en FIT krijgen ook kleinere bedrijven de kans om op zulke beurzen aanwezig te zijn. VLAM haalt bovendien steeds meer Europese middelen binnen, die de eigen bijdragen van producenten als het ware vermenigvuldigen. Zo kan er meer gedaan worden om onze producten bekend te maken”, aldus Schauvliege.

Investeringssteun voor voedingssector

In de marge van haar bezoek aan Anuga maakte Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege de investeringssteun voor de voedingssector bekend. Aanvullend op de investeringssteun op land- en tuinbouwbedrijven en de stimulering van producentenorganisaties, wordt via het VLIF ook 3,5 miljoen euro ter beschikking gesteld van de voedingssector. Van Schauvliege is bekend dat zij als landbouwminister oog heeft voor de hele voedingsketen en niet alleen voor boer en tuinder, wanneer het over verduurzaming van de sector gaat. Voedingsbedrijven zijn hoe dan ook een belangrijke schakel in de voedingsketen.

Het gaat om investeringssteun voor vermarkting en verwerking van land- en tuinbouwproducten en valorisatie van afval, restfracties en reststromen. Denk hierbij aan hergebruik van restwater afkomstig van het wassen van groenten voor irrigatiedoeleinden, optimalisatie van de interne logistiek voor een betere valorisatie van groente- en fruitafval, maar ook aan opwaardering van het gebruik van wei voor menselijke consumptie. Andere projecten zetten in op water- en energiebesparing.