Menu

Veldkeuringen vermeerderingspercelen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Half mei start het departement Landbouw en Visserij met de veldcontroles van zaaizaadteelten. Op basis van deze vaststellingen kan een teelt voorlopig aanvaard worden voor verdere certificering van het zaaizaad.

Departement Landbouw en Visserij

Het departement Landbouw en Visserij start half mei met de veldcontroles van zaaizaadteelten. Deze veldcontroles worden opgelegd door het ministerieel besluit van 30 april 2017 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van landbouw- en groentegewassen.

De keurmeesters letten hierbij op de algemene toestand van het perceel, de risico’s voor mogelijke vermenging, de rasechtheid, raszuiverheid, de aanwezigheid van zieke planten en van andere planten waarvan het zaad moeilijk te verwijderen is bij de verwerking. Op basis van deze vaststellingen kan een teelt voorlopig aanvaard worden voor verdere certificering van het zaaizaad.

Meer informatie hierover vind je op www.vlaanderen.be/landbouw/zaaizaden en klikt vervolgens door op ‘gecertificeerde zaaizaden’.