Veilig werken met de plukwagen

16 september 2021

De fruitpluk is volop aan de gang en veiligheid is cruciaal! Naar aanleiding van enkele ernstige ongevallen met plukwagens in het verleden startte de inspectie ‘Toezicht welzijn op het werk’, enkele jaren geleden met een campagne. Dit om de veiligheid in de fruitsector te verhogen. Naast de lijst van 19 minimale veiligheidseisen geven we alvast enkele tips mee voor een veilig gebruik van de plukwagen.

  • De besturing staat centraal;
  • Scherm draaiende delen af;
  • Duid gevaren aan en gebruik markeringen;
  • Voorzie de rollenbaan met stopnokken;
  • Let op bij plukken op hellende percelen, activeer handrem!;
  • Zorg voor antislip op de werkvloer;
  • Voorzie een aansluitende reling/leuning;
  • Nooit plukwagens en grondelijk personeel in dezelfde rij!

Boerenbond begeleidt en adviseert de fruitbedrijven naar een verbeterd veiligheidsbeleid. Dit met onder meer opleidingen, infoavonden …