Vegaplan lanceert een duurzaamheidsmonitor

24 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 wordt een duurzaamheidsmonitor toegevoegd aan de Vegaplan Standaard voor primaire plantaardige productie. Alle Vegaplan gecertificeerde producenten voor primaire plantaardige productie zullen in voorbereiding van hun eerstvolgende audit de duurzaamheidsinitiatieven die ze op hun bedrijf reeds toepassen in een vragenlijst moeten aanduiden.

De monitor betreft een aanvulling op de duurzaamheidseisen die al verplicht zijn in de Vegaplan Standaard. In 2014, ondertussen bijna 10 jaar geleden, werd bij de overgang van de IKKB Standaard naar de Vegaplan Standaard, duurzaamheid in de standaard opgenomen. Een deel van de duurzaamheidsmaatregelen behandelen de toepassing van Geïntegreerde Gewasbescherming (IPM), waaronder de verplichting van teelt-rotatie, erosiemaatregelen en bufferzones langs waterlopen.

Tot op vandaag maken deze duurzaamheidsmaatregelen deel uit van de Vegaplan Standaard en vormen ze de basisvoorwaarde voor marktoegang. Het is dankzij deze maatregelen dat Vegaplan ook recentelijk opnieuw de score ‘goud’ behaalde bij SAI en zo op internationaal vlak ook erkenning krijgt.

Waarde van het certificaat wordt verhoogd

De mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die de landbouwer kan nemen gaan echter veel verder dan deze die in de Vegaplan Standaard als basis worden gevraagd.

Guy Vandepoel, bestuurder van Vegaplan en lid hoofdbestuur bij Boerenbond: “Ook voor de handel en de verwerking is het belangrijk dat Vegaplan verdere stappen zet op het vlak van duurzaamheid. Onze bedrijven zijn bezig met de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn rond duurzaamheidsrapportering (CSR). Duurzaam aankopen van grondstoffen en producten zal in deze context onderbouwd moeten worden met gekwantificeerde cijfers. De monitor van Vegaplan is hiervoor het juiste instrument en zal de waarde van het Vegaplan certificaat in de keten verhogen.”

Voor meer informatie over de inhoud van de monitor bezoek www.vegaplan.be.

Bron: Vegaplan.