Menu

Veevoederindex varkenshouderij september 2019

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Op vraag van de sectorvakgroep Varkens werd door Boerenbond een veevoederindex ontwikkeld. De basis voor de veevoederindex zijn de effectieve aankoopprijzen voor tarwe, maïs en sojaschroot (48% ruw eiwitgehalte) bij een Belgische trader. Voor tarwe en maïs betreft het prijzen, excl. BTW, geleverd aan de veevoederfabrikant. Voor sojaschroot betreft het een prijs, excl. BTW, afgehaald in de haven van Gent.

Francois Huyghe, economisch adviseur Studiedienst

Vervolgens wordt een “veevoederindex” berekend op basis van een formule 40% tarwe, 40% maïs en 20% sojaschroot (blauwe volle lijn). Er wordt vervolgens voor de komende periode gekeken naar de termijnprijzen op de Europese markt (tarwe en maïs) en op de Chicagomarkt (sojameel) om een te verwachten “korte termijn” evolutie uit te zetten (blauwe stippellijn).

Voor de veevoederprijs (rode lijn) wordt de Bemefa (BFA) voederprijs uitgezet voor vleesvarkens.

Graanprijzen volatiel op laag niveau

Nu de oogstresultaten in het noordelijk halfrond grotendeels bekend zijn, maken analisten de balansen op van vraag en aanbod. Op het vlak van bevoorrading ziet de situatie er gunstig uit, wat ertoe leidt dat de prijzen de laatste weken zich op een laag niveau handhaven, al zijn er wel dagelijks schommelingen zowel opwaarts als neerwaarts. Toch blijven de handelsvolumes op de termijnmarkten beperkt, wat te wijten is aan een eerder zwakke vraag. Hier en daar zijn er offerte aanvragen voor tarwe en dit gezien het lage prijsniveau. Zo bijvoorbeeld is Egypte actief als koper. Europese tarwe heeft op de exportmarkt af te rekenen met een harde concurrentie vanuit het Zwarte zeegebied, meer bepaald vanuit Oekraïne. Meer internationaal beschouwd merken we de aankoop op door Mexico van 200.000 ton mais (oorsprong VS). Jordanië heeft eveneens recent 60.000 ton harde tarwe gekocht. Het geopolitieke nieuws blijft geladen met een ontslagprocedure tegen Trump naar aanleiding van een poging Oekraïne te beïnvloeden om informatie te verkrijgen over zijn rivaal bij de volgende verkiezingen. Tevens blijft de  onzekerheid groot over de Brexit. Dit alles leidt tot een zeker wantrouwen ten aanzien van zowel de dollar als de euro. Valuta’s zoals de Oekraïense munt (Grivna) en de Russische roebel profiteren van de situatie. Hoewel het watertekort overal op het Europese continent blijft bestaan, inclusief het Zwarte zeegebied, vallen vooral de buitensporige regens in Canada op. Deze situatie kan met name de oogst van gerst en tarwe aanzienlijk verslechteren.

Handelsoorlog tussen Verenigde Staten en China blijft sojaprijzen in bedwang houden

In de Verenigde Staten blijven de sojabonenproducenten wachten op de opheffing van zware invoertaksen die China nu reeds meer dan een jaar op invoer van sojabonen blijft leggen. De beide wereldmachten hebben de tekenen van verzoening de afgelopen dagen vergroot. Maar de uitkomst van de onderhandelingen, die in oktober in Washington op hoog niveau moeten worden hervat, blijft zeer onzeker. Toch kocht China 600.000 ton sojabonen van de Verenigde Staten voor levering in oktober en december, wat een lichte prijsstijging voor gevolg had.

Daarnaast heeft China ook de goedkeuring gegeven voor invoer van sojameel uit Argentinië. Dit gebeurt nadat Argentinië al tientallen jaren probeerde voet aan wal te krijgen in China.  Maar analisten verwachten dat de handel niet direct op gang zal komen door de Afrikaanse varkenspest in China, waardoor de vraag naar veevoeder beperkter is. De bezorgdheid over de handel tussen de Verenigde Staten en China blijft, waardoor de sojaprijzen over het algemeen onder druk blijven staan.

Komende maanden: stabiele grondstoffenprijzen

Voor de komende periode wordt op basis van de actueel beschikbare termijnmarkt informatie ingeschat dat de prijzen van tarwe, maïs en soja stabiel zullen blijven. Maar uiteraard blijft er onzekerheid en zeer veel zal afhangen van de ontwikkelingen in de internationale geopolitieke situatie

Vertaald naar de ‘veevoederindex’ komt dit voor de komende maanden neer op een stabiele evolutie (blauwe stippellijn). Dit aldus de benadering op basis van de verwachtingen op de termijnmarkt.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: