Menu

Veel ongerustheid over uitbreidingsplannen luchthaven Zaventem

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Op 24 januari vond in Steenokkerzeel en in Kortenberg een infovergadering plaats die massaal bijgewoond werd door ongeruste inwoners. Brussels Airport Company (BAC) presenteerde eind 2016 al de uitbreidingsplannen voor de luchthaven van Zaventem in een strategische nota Visie2040. Een van de mogelijke scenario’s uit deze nota is een verlenging van de piste 25L met bijna 900 meter. Wij zetten hieronder alle informatie op een rijtje.

Waarom wil de luchthaven uitbreiden?

In 2040 verwacht BAC een groei van het aantal passagiers tot 40 miljoen. In 2000 waren dat nog 21 miljoen passagiers. Ook het vrachtvervoer zou toenemen tot 925.000 ton en het aantal vliegbewegingen zou evolueren naar 315.000. Door een stijgend aantal passagiers per vliegtuig en de steeds groter wordende vliegtuigen blijft het aantal vliegbewegingen (= een opstijgend of landend vliegtuig) constant over de jaren heen. Op dit moment is de capaciteit van de luchthaven dan ook theoretisch voldoende om de stijging van het aantal passagiers en cargo op te vangen. Het grootste knelpunt situeert zich echter in het baangebruik: momenteel is de maximale capaciteit 74 vliegbewegingen per uur. In 2040 wil men op piekmomenten naar 93 vliegbewegingen per uur gaan. Ook wil men in alle weersomstandigheden een gelijke vliegcapaciteit, wat nu niet mogelijk is.

Welke uitbreidingsplannen liggen op tafel?

Om de piekcapaciteit te laten toenemen wil men in een eerste stap het huidig baangebruik optimaliseren. In een tweede stap worden verschillend scenario’s voor infrastructuuraanpassingen bekeken. Hierbij zijn er twee opties: een optie A waarbij men de taxiweg verlengt, zodat de huidige baan 25L voor opstijgende vliegtuigen gebruikt kan worden. In een optie B worden de taxiweg én de baan 25L met bijna 900 meter verlengd.

De twee opties zorgen voor een gelijke capaciteit en naar eigen zeggen heeft BAC geen voorkeur voor optie A of optie B. Het grote verschil zit in het feit dat bij een verlenging van de baan (optie B) vliegtuigen verder van Brussel kunnen starten om op te stijgen. Hierdoor kunnen de vliegtuigen meer hoogte winnen als ze boven Zaventem-dorp vliegen en boven Brussel, waar strengere geluidnormen gelden. Deze absurde situatie geeft nog maar eens aan dat er nood is aan een federale vliegwet die de vliegroutes regelt.

Wat is de impact op de land- en tuinbouw en op de leefbaarheid van de dorpskernen?

De grootste impact is er bij optie B, waar zowel de taxiweg als de baan verlengd zouden worden. Een verlenging van de baan zou een enorme aantasting betekenen van het waardevolle landbouwgebied, een van de laatste grote open ruimtes tussen Brussel en Leuven. Afhankelijk van het type buffer dat men zou gebruiken, zou er 100 ha landbouwgebied verdwijnen en zouden er 22 huizen onteigend worden. Er is zelfs een scenario waarbij men de startbaan zou ommuren met een metershoge dichte geluidsbuffer. De leefbaarheid van de kernen van Steenokkerzeel, Erps-Kwerps en Nederokkerzeel zou hierdoor zwaar onder druk komen te staan. Het is duidelijk dat optie B onaanvaardbaar is voor Boerenbond en Landelijke Gilden, zeker omdat optie B volgens ons enkel op tafel ligt om te voldoen aan de strengere Brusselse geluidsnormen.

Wat is er al beslist?

BAC kan zelf niet beslissen welke plannen uitgevoerd zullen worden. Zij kunnen hun ‘wensen’ wel formuleren in een visie of een nota, maar het is uiteindelijk de bevoegde overheid die de definitieve plannen en de nodige bestemmingswijzigingen moet bekrachtigen in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Van de opmaak van zo een ruimtelijk uitvoeringsplan is op dit moment nog helemaal geen sprake.

Wat doen Boerenbond en Landelijke Gilden?

Via bilateraal overleg gingen Boerenbond en Landelijke Gilden eind 2016 al in gesprek met de luchthaven, meteen na het bekendmaken van de Visie2040. Hierbij maakten we de bezorgdheden voor landbouw en platteland duidelijk over. Bij dergelijke dossiers is het immers belangrijk om zo vroeg mogelijk knelpunten aan te kaarten.

Om de plannen verder te bespreken startte BAC in het najaar van 2017 een constructieve dialoog op: Forum 2040. Een onafhankelijke jury selecteerde 80 deelnemers voor dit forum, waaronder ook Boerenbond en Landelijke Gilden. Het afgelopen jaar koppelden Boerenbond en Landelijke Gilden dit dossier grondig terug op verschillende niveaus in de structuren.

Ons standpunt is dan ook duidelijk: wij zijn voor een economisch rendabele luchthaven die de open ruimte en de leefbaarheid van de dorpskernen respecteert. Optie B, waarbij de baan met 900 meter verlengd zou worden, is voor ons dan ook onaanvaardbaar.

INFORMATIE – Els Corbeels, provinciaal secretaris Boerenbond, via els.corbeels@boerenbond.be en via www.brusselsairport2040.be