VBT stelt duurzaamheidsrapport 2021 voor

6 december 2021

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) publiceerde zopas zijn duurzaamheidsrapport 2021. Met het collectief project Responsibly Fresh Goodness by nature blijven de vijf producentencoöperaties in de groente- en fruitsector en de 3400 producenten-tuinders verder inzetten op duurzame ontwikkeling.

Met Responsibly Fresh Goodness by nature lanceerde het VBT in februari 2019 samen met zijn leden-producentenorganisaties (PO’s) en hun producenten een vervolg op het collectief duurzaamheidsproject Responsibly Fresh. Daarmee bevestigden ze dat ze de weg van duurzame ontwikkeling willen voortzetten. Zo’n twee jaar later presenteren ze nu hun eerste rapport. “Onze sector blijft responsibly (verantwoord) ondernemen en verantwoordelijk of sociaal betrokken. De baseline Goodness by nature verwoordt, naast Fresh, nogmaals dat groenten en fruit van nature gezond zijn”, zegt VBT-voorzitter Rita Demaré.

Drie pijlers

Met Responsibly Fresh Goodness by nature sluiten het VBT, de vijf PO’s (BelOrta, de Belgische Fruitveiling, Coöperatie Hoogstraten, de Limburgse Tuinbouwveiling en de REO Veiling) en de 3400 coöperanten-tuinders aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen of SDG’s van de Verenigde Naties. Tevens worden acties en inspanningen gekaderd binnen de ‘Van-boer-tot-bord’ of Farm-to-fork-strategie van de Europese Commissie. Concreet zet het collectief duurzaamheidsproject in op drie pijlers:

  1.  De producenten kiezen bewust voor een coöperatieve aanpak, want samen staan ze sterker. Coöperatief ondernemen is duurzaam ondernemen.
  2. Groenten en fruit zijn van nature gezond. Ze leveren een rijkdom aan smaken en dragen bij tot een gevarieerd voedingspatroon. De sector heeft daarbij aandacht voor voedselveiligheid en het bewust spaarzaam omgaan met voeding.
  3. De sector zet in op vooruitgang met respect voor de natuurelementen, door groenten en fruit te telen met een minimale impact op het milieu en de omgeving.

Gezamenlijke resultaten

Enkele voorbeelden van duurzame ontwikkeling, waarmee de PO’s en de producenten concrete resultaten behaalden:

  • De PO’s stimuleren actief de consumptie van groenten en fruit met 4 miljoen euro promotiemiddelen binnen VLAM (mede dankzij Europese cofinanciering)
  • De PO’s streven ernaar om het volledige gamma (van aardbeien tot zurkel) te verhandelen op de versmarkt.
  • Zowel de PO’s als de producenten zetten in op waterspaarzaamheid. Bij de producenten is 10 miljoen m³ opslagcapaciteit voor hemelwater aanwezig.
  • De PO’s en de producenten gebruiken deels eigen elektriciteitsproductie (ruim 200 bedrijven met wkk’s en 1000 met zonnepanelen).
  • De producenten gaan verantwoord om met de bodem.
Levende G

Duurzaam ontwikkelen

“Duurzaam verder ontwikkelen is waarop we de komende jaren verder inzetten, samen met onze vijf leden-PO’s en de producenten. Want duurzaamheid is altijd in beweging en dus nooit af”, besluit VBT-algemeen secretaris Luc Vanoirbeek.

Je kunt het rapport lezen en/of downloaden via www.responsiblyfresh.eu.