Menu

Vaststelling schade hittegolf in openluchtgroenten en fruit

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
In de fruitteelt zijn de gevolgen van de hoge temperaturen en de extreme instraling van de zon vaak duidelijk zichtbaar. Boerenbond bekijkt of we aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming van het Landbouwrampenfonds.

Pieter Timmermans, adviseur Tuinbouw Studiedienst Boerenbond

De hoge temperaturen van vorige week hebben vanzelfsprekend een nefast effect op de meeste buitenteelten. De gevolgen van de hoge temperatuur en de extreme instraling van de zon zijn vaak duidelijk zichtbaar. Hoewel de ernst van schade afhankelijk is van de streek, de teelt, het ras en de bodem, is het fenomeen vrij algemeen in Vlaanderen.

Boerenbond is in overleg met de overheid om te bekijken of de tuinbouwsector voor deze schade aanspraak kan maken op een tegemoetkoming van het Landbouwrampenfonds.

We wijzen er echter op dat ook indien er geen tussenkomst van het Landbouwrampenfonds komt, een vaststelling van de geleden schade nuttig is. Dit geldt zowel voor schade afkomstig van droogte, storm, hagel of zonnebrand. Voor de forfaitaire belastingplichtigen kan een verslag van de schattingscommissie altijd van belang zijn voor het invullen van de belastingaangifte voor de inkomsten van 2019. Ook voor telers met een boekhoudkundig systeem kan dit later een nuttig document zijn bij het bewijzen van de inkomsten. Bijkomende kunnen de schattingsverslagen dienen als bewijsstuk om vrijstelling van het perceel aan te vragen in het kader van de volgende nitraatresiducampagne.

Boerenbond geeft daarom het volgend advies indien je schade hebt aan je teelten:

  • Nodig de schattingscommissie uit via een aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging aan de schepen van Landbouw van de gemeente. Vermeld hierbij de juiste locatie van het perceel/de percelen, de juiste oppervlakte(n), de teelt en de oorzaak van de schade (droogte/hagel/zonnebrandstorm).
  • Neem foto’s van ieder perceel, probeer hierbij herkenningspunten (huis, verkeersbord …) mee te nemen zodat er geen discussie kan ontstaan over de locatie waar de foto genomen werd.
  • Je mag vragen om verwittigd te worden wanneer de schattingscommissie langskomen op de getroffen percelen.
Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: