Menu

Varkenspest: versoepeling één-op-ééntransportregeling laat op zich wachten

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Sinds de Afrikaanse varkenspest op 13 september werd ontdekt bij everzwijnen in Etalle, gelden er voor de professionele varkenshouderij strikte maatregelen binnen en buiten de afgebakende zones. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat het virus niet kan overslaan naar de varkensbedrijven.

De varkens in de oorspronkelijke afgebakende gebieden zijn geruimd en er is een verbod tot herbevolken van deze bedrijven. Ondertussen zijn de afgebakende gebieden definitief aangemeld bij Europa en wordt er ook werk gemaakt van het afschot van de everzwijnen rondom de kernzone. Al deze maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de Afrikaanse varkenspest zich beperkt tot de kernzone en dat de situatie in de rest van het land veiliger is geworden. Het zou dan ook mogelijk moeten zijn om de strikte verkeersregeling die geldt te normaliseren, mits het in acht nemen van strikte bioveiligheidsmaatregelen.

De vraag tot versoepeling van de verplichte één-op-ééntransportregeling werd al verschillende malen tevergeefs op de tafel van de bevoegde minister gelegd. Het besluit daarvoor is klaar, maar de minister acht de toestand nog niet veilig genoeg om de maatregelen op te heffen.

Vorige week werd een gezamenlijke brief vanwege het Agrofront (Boerenbond, ABS en FWA), BFA en de transportfederaties (Febetra en TLV) naar de minister gestuurd om aan te dringen op het versoepelen van de vervoersbeperkingen. Vanuit het kabinet werd aangegeven dat de minister bijkomend advies van het FAVV en Europa heeft gevraagd. Hij wil de zekerheid hebben dat Europa de maatregel genegen is, anders zou de cofinanciering vor de bestrijding wel eens op het spel kunnen staan. Het is dus nog wachten op witte rook.

Besmettingen blijven in kernzone

Sinds het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest op 13 september zijn er in het totaal 594 everzwijnen binnen en buiten de afgebakende gebieden onderzocht. 499 van de onderzochte kadavers zijn afkomstig uit het besmette gebied. 205 karkassen zijn positief bevonden voor Afrikaanse varkenspest. Het is goed nieuws dat alle besmette gevallen gelegen zijn in de kernzone. Bovendien neemt het aantal besmettingen blijkbaar ook af.

Buiten het kerngebied waar de besmettingen zijn gevonden, worden de everzwijnen bejaagd. Tot op heden zijn er in de versterkte observatiezone 186 everzwijnen en in de bewakingszone 28 everzwijnen doodgeschoten.

Aanpak in andere landen

Denemarken is van plan een hek te bouwen om de instroom van Duitse everzwijnen tegen te gaan. Het hek komt aan de grens met Duitsland. Op de vergadering van Copa, maandag, werd medegedeeld dat men op 15 januari zal starten met het bouwen van het 70 km lange hek. Op die manier hoopt men om de Afrikaanse varkenspest buiten de grenzen te houden. Er leeft momenteel een kleine everzwijnenpopulatie in Denemarken. Dit najaar zijn er 48 everzwijnen geschoten en in het totaal zouden er nog zo'n 100 everzwijnen rondlopen.

In de meeste lidstaten wordt er nu ingezet op een betere bioveiligheid en een verhoogd afschot van everzwijnen. De Fransen kampen wel met een tekort aan jagers om de everzwijnen te bejagen. In Polen is het van september geleden dat er nog een professioneel bedrijf getroffen werd. De varkenspest verspreidt zich daar wel snel verder onder de everzwijnen. Op de vergadering werd gemeld dat de export naar de VS, vanuit de vrije regio's, ondertussen weer vrijgegeven is.

Vanuit Tsjechië komt goed nieuws over de bestrijding van Afrikaanse varkenspest. Het is ondertussen 10 maanden geleden dat men er nog een positief geval bij de everzwijnen heeft gehad. Dat geeft in ieder geval hoop voor de bestrijding bij ons. De verschillende lidstaten en de Europese Commissie waren wel lovend over de manier waarop de Afrikaanse varkenspest in ons land wordt aangepakt.

Deel deze pagina: