Varkenshouders gaan in dialoog met Peter Van Rompuy

De leden van de provinciale vakgroep Varkens Vlaams-Brabant wilden graag met Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy in gesprek gaan over enkele acute problemen in de varkenssector. Ze deden dat het liefst op twee varkensbedrijven om de problematiek visueel duidelijk te kunnen maken. Peter Van Rompuy ging hier graag op in. Het gesprek vond eerst plaats op het bedrijf van de familie Vanschoubroek in Kumtich om het daarna verder te zetten bij Ronny Beullekens in Meldert. Ook de burgemeesters van de betreffende gemeenten, Katrien Partyka en Jean-Pierre Taverniers, waren erbij. Op vraag van de vakgroep nam ook provinciaal Boerenbondsecretaris Els Corbeels deel aan dit overleg. 

Acute problemen

De thema’s die aan bod kwamen waren het strengere geurkader bij het hervergunnen van een varkensbedrijf en enkele praktische zaken in het stikstofdecreet zoals de PAS-referentie 2030 en de toekenning van NER’s. Daarnaast wilden we graag nog belangrijke feiten en vaststellingen over SBZ-H-gebieden met betrekking op het stikstofdecreet aankaarten en de problemen die nabijgelegen varkensbedrijven hierdoor ondervinden. 
Het werd voor Peter Van Rompuy en de beide burgemeesters wel snel duidelijk dat er heel acute problemen zijn die het hervergunnen van een varkensbedrijf in de weg staan. We waren dan ook verheugd in de zichtbare interesse en de vele vragen die gesteld werden. De vooraf afgesproken tijd werd ruim met een uur overschreden en toont ook de gemeende interesse in de problematiek aan. Het hoofddoel van de vakgroep was in beknopte punten enkele acute problemen aan de beleidsmakers meedelen zodat ze hiermee aan de slag gaan. Onze missie is geslaagd. We willen Peter Van Rompuy, Katrien Partyka en Jean-Pierre Taverniers dan ook hartelijk danken voor hun gemeende medewerking!