Menu

Varkens- en biggenprijzen ondermaats

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Onze varkenshouders hebben zwaar te lijden onder de Afrikaanse varkenspest. De varkens- en biggenprijzen blijven ondermaats tegenover de noteringen in het buitenland en dat maakt de varkenshouders zenuwachtig. Ze voelen dat de vraag naar levende varkens de laatste weken aantrekt, maar toch blijft er een prijskloof tussen onze noteringen en de buitenlandse.

Varkenshouders hebben het moeilijk

Door de zeer lage biggen- en varkensprijzen hebben de varkenshouders het momenteel moeilijk, vooral de zeugenhouders. Het feit dat de biggenprijzen zowel bij ons als in de rest van de EU historisch laag zijn, duwt de zeugenhouderij zwaar in het verlies en de gevolgen worden stilaan zichtbaar. In ons land en in het buitenland worden momenteel veel zeugen aangeboden voor de slacht. In Duitsland worden momenteel 8% meer zeugen aangevoerd in het slachthuis dan in dezelfde periode van vorig jaar. Ook de vleesvarkenshouders komen sinds de Afrikaanse varkenspest niet meer uit de rode cijfers. Bovendien zijn de veevoederprijzen de afgelopen weken gestegen. Het gevolg van dit alles is dat er op nogal wat varkensbedrijven een tekort is aan liquide middelen, wat tot extra zenuwachtigheid leidt.

Gelukkig klaart de marktsituatie momenteel wat op. Er komen minder biggen aan en de vraag naar biggen stijgt. De stijging van de Vlaamse Biggenprijs vorige week is slechts een druppel op een hete plaat, maar er is hoop dat de noteringen de komende weken verder zullen stijgen. Ook de vleesvarkensmarkt lijkt zich te herstellen. Het aanbod van levende varkens in de EU daalt, terwijl de vraag naar varkensvlees op een goed niveau blijft. Er zijn ook tekenen dat de export naar China weer aantrekt. Ook daar kampt men met varkenspest en moet men meer varkensvlees importeren. Vanwege het handelsgeschil met de VS, is China meer geïnteresseerd in varkensvlees uit de EU. Vooral Duitsland lijkt hiervan te kunnen profiteren. Aangezien veel van ons varkensvlees naar Duitsland gaat, is dat ook voor ons goed nieuws.

Wanneer wordt de prijskloof gedicht?

Sinds er Afrikaanse varkenspest vastgesteld werd in Luxemburg, viel de export naar derde landen stil, waardoor voor dit vlees een andere bestemming gezocht moest worden. De afnemers in de buurlanden maken misbruik van de situatie door extra eisen op te leggen voor ons varkensvlees en bieden bovendien lagere prijzen omdat ze ons varkensvlees ook niet naar derde landen kunnen exporteren. Als gevolg daarvan is er een grote prijskloof ontstaan tussen onze varkensprijs en de prijs in het buitenland. Nu er de voorbije weken meer vraag was naar varkensvlees en de markt in levende varkens stilaan aan het opdrogen is, was er hoop dat de prijskloof gedicht zou worden. Dat bleek tot nog toe ijdele hoop te zijn.

De Europese afnemers lijken verslaafd te worden aan het goedkope Belgische varkensvlees en nemen graag meer Belgisch varkensvlees op. Anderzijds houden onze slachterijen vast aan de prijskloof om de afzet op gang te houden. De varkenshouders kunnen steeds minder begrip opbrengen voor deze manier van werken. Zij stapelen dag na dag de verliezen op en de situatie wordt stilaan nijpend. Nu er ook in Duitsland en andere EU-lidstaten meer vraag is naar varkensvlees, is het nog moeilijk uit te leggen waarom het prijsverschil nog in stand gehouden moet worden. Tönnies maakt ondertussen geen onderscheid meer in de prijs die uitbetaald wordt voor levende varkens uit België. Het is de hoogste tijd dat de slachthuizen de ontstane marktlogica doorbreken en een hogere prijs vragen voor ons kwaliteitsvolle varkensvlees dat geëxporteerd wordt. De aantrekkende vraag zal de afzet zeker gaande houden.

Deel deze pagina: