Menu

Van dienstverlener naar volwaardige schaduwondernemer

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vorige zomer pakte SBB Accountants & Adviseurs groots uit met een nieuw logo, dat sindsdien zelfs te zien is tijdens wielerwedstrijden. De nieuwe huisstijl was het startsein van een transformatieproces dat zich alle enige tijd aan het voltrekken was en het bedrijf zou herpositioneren op de markt. Bijna een jaar later willen we weten hoe het met die nieuwe insteek gesteld is. We brengen Raf Sels (CEO), Jacky Swennen (productmanager Landbouw) en Jan Meykens (productmanager Milieu) rond de tafel voor een gesprek. Het logo is inmiddels ingeburgerd. Is de nieuwe visie dat ook? En hoe kijkt SBB Accountants & Adviseurs tegen bepaalde ontwikkelingen in de landbouw aan?

Ruim één jaar geleden tekende SBB een nieuwe visie uit. Deze nieuwe visie is geen omwenteling, maar wel een transitie van de werking en de positionering op de markt, gestoeld op digitalisering en advisering. Beide pijlers staan niet los van elkaar en zijn op zichzelf ook niet uniek in de wereld van boekhouders en fiscalisten. Waar wil SBB naartoe?

“Wij willen de ondernemerscoach zijn van onze klanten. We noemen ons ook schaduwzaakvoerder. De digitalisering geeft ons de mogelijkheden en de middelen om die stap te zetten”, zegt Raf Sels. Hij verwijst naar de missie, die de vier activiteiten van SBB bevat: boekhouding en accountancy (waarbij bedrijfsgegevens en -resultaten verzameld worden en op de juiste manier vertaald worden naar de klant), fiscaliteit (met de nadruk op belastingoptimalisatie), omgevingsadvies (beter bekend als milieuadvies) en zakelijke juridische advisering. Vooral in deze laatste activiteit werd de jongste jaren sterk geïnvesteerd. Digitalisering stelt SBB in staat om van dienstverlener uit te groeien tot schaduwondernemer.

“Klanten beschikken over een digitaal portaal of platform, waar zij hun facturen, btw-bonnen en andere documenten elektronisch opladen. Die komen dan automatisch bij hun accountant terecht. Op die manier creëert de klant een onlinedashboard, waarop hij zijn cijfers voortdurend kan checken. Dit realtime-overzicht laat hem bovendien toe om cruciale investeringen te vervroegen of misschien nog even uit te stellen.”

Geldt dat voor iedereen?

“De jongere generatie, die is opgegroeid met smartphones en tablets, vraagt zeker naar zo’n systeem. Maar eigenlijk verwachten alle dynamische ondernemers dat hun boekhouder hen digitaal kan ondersteunen. Wij spelen graag in op die verwachtingen, maar we laten de klant vrij. Hij is niet verplicht om de digitale weg te kiezen. Onze dertig kantoren, verspreid over Vlaanderen, blijven bestaan om de fysieke nabijheid te verzekeren. Daarnaast creëren we dus ook een digitale nabijheid, waardoor we nog sneller de vragen en noden van onze klanten kunnen beantwoorden. Dat brengt ons nog dichter bij elkaar dan de kantoren nu al doen. De gegevens kunnen bovendien sneller verwerkt worden, niet langer eenmaal per maand of om de drie maanden. Door deze digitalisering komt er ook meer tijd vrij voor het echte werk van een accountant: bespreking van de resultaten en advisering. Dat is immers wat de klant verlangt van zijn vertrouwenspersoon.”

De klant beschikt over zoveel digitale gegevens, ook big data genoemd, en verwacht dat jullie er de juiste zaken mee doen. Wat zijn die juiste zaken?

“Dat kan bij elke klant verschillend zijn. Het digitale platform laat die verschillen ook toe. De klant wil weten waar hij staat. Hij wil zijn gegevens vergelijken met die van een specifieke sectorgenoot bijvoorbeeld. Of hij wil de algemene tendensen in de hele sector kennen. Denk aan kosten, prijzen, marges … Uiteraard gebeurt dat allemaal rekening houdend met de regels omtrent de privacy.”

Geen twee bedrijven zijn hetzelfde. Hoe doe je dat dan?

“Daar moet je de klant uiteraard ook op wijzen. Hij moet verstandig omgaan met deze cijfers. Alles kan op maat van de klant, juist omdat geen twee bedrijven hetzelfde zijn. Het is de rol van de SBB-adviseur om er de resultaten uit te halen die voor het bedrijf relevant zijn. Daarbij wordt veel meer naar de toekomst gekeken dan naar het verleden. Hier zit het verschil tussen louter dienstverlening en advies. De klant verwacht namelijk net die advisering van zijn schaduwzaakvoerder. Hij verwacht dat wij over zijn schouders meekijken naar zijn bedrijf.”

Het gaat dus niet langer om het verleden van het bedrijf, maar om de toekomst – aan de hand van cijfers uit het verleden. Leg dat eens uit.

“Vroeger werd van ons dienstverlening verwacht. Wij vulden belastingbrieven in, deden steunaanvragen en nog veel meer en we zorgden ervoor dat die tijdig op de juiste plaats geraakten. Dat blijven we ook doen! Maar vroeger hielden we ons uitsluitend met cijfers uit het verleden bezig. Doordat die cijfers uit het verleden nu grotendeels geautomatiseerd of gedigitaliseerd verwerkt worden, krijgen we meer tijd om ons in te zetten voor de toekomst. Dat gebeurt in strategische adviesgesprekken met de klant. Daarin bekijken we waar hij mee bezig is, waar hij naartoe wil en waar hij al dan niet begeleiding nodig heeft.”

Maar je blijft van dezelfde cijfers uitgaan?

“We gebruiken dezelfde cijfers om een ondernemersplan voor de toekomst uit te werken. Op basis van welbepaalde parameters kunnen we een prognose maken van het inkomen of pijnpunten bij welbepaalde investeringen vaststellen.”

Van een advisering over het verleden naar een advisering over de toekomst. De keuze is snel gemaakt.

“Dat is slechts mogelijk als je beschikt over voldoende cijfers en die ook beter benut. En omdat er dankzij de digitalisering meer tijd en ruimte vrijkomt voor advisering. Met zo’n massa aan gegevens kan je trouwens allerlei analyses maken. Het ‘ondernemersplan’ is een nieuw product dat wij onze klanten aanbieden, en het loopt goed. Er is nood aan zicht op de toekomst …”

… zeker in de land- tuinbouw!

“Vooral bij kantelmomenten op een bedrijf is het goed om vooruit te kijken. Kantelmomenten zijn zware investeringen of een overname. We kijken dan naar de volgende tien jaar. Uiteraard houden we rekening met een foutenmarge, want niemand kan de toekomst voorspellen, bijvoorbeeld wat de markt betreft. Maar we kijken proactief naar het bedrijf. Uiteraard helpt het verleden ons hierbij. De individuele verschillen tussen bedrijven zijn zeer groot en zijn ook moeilijk in te schatten, behalve op basis van het verleden van die bedrijven. Bedrijfsvergelijkingen uit het verleden hebben we nodig om groeiprestaties in de toekomst in te schatten.”

Wat is nu nieuw?

“Dienstverlening doet te veel denken aan invullen en ordenen van documenten uit het verleden. Advisering gaat over de toekomst. Wij blijven betrouwbare dienstverlening verstrekken. Dat is en blijft een kernactiviteit van SBB Accountants & Adviseurs. SBB is ontstaan uit de dienstverlening van Boerenbond. Wij blijven op dat vlak een betrouwbare partner. We verlossen bedrijfsleiders van hun papierwinkel en geven hen de tijd en de gelegenheid om meer ondernemer te zijn. De papierwinkel fnuikt het ondernemerschap! Die paperassen zullen niet verminderen, maar ze mogen geen kopzorgen zijn voor een ondernemer.”

 … met jullie als een schaduwondernemer?

“Klanten verwachten soms dat wij de beslissingen op het bedrijf zullen nemen. Ze vragen ons: ‘Wat zouden jullie doen?’ Wij moeten op die vraag voorbereid zijn en een gefundeerd antwoord kunnen geven. Dat is adviseren. Ook wanneer de vraag niet gesteld wordt, moeten we met antwoorden komen en proactieve voorstellen doen. Het opstellen van een ondernemersplan is daar een mooi voorbeeld van. Ook de banken zien het nut in van zo’n toekomstplan.”

Ik dacht dat de banken ook dergelijke plannen opmaakten?

“Daar is veel kennis voor nodig, vooral kennis van alle randwetgeving in de land- en tuinbouw. SBB heeft die kennis in huis. Dat is onze grote meerwaarde. Wij hebben daar teams van specialisten voor. Elke regio wordt trouwens uitgerust met zo’n cel van specialisten. Zij zullen opereren in de nabijheid van de klanten, naast de vaste dossierbeheerders. Op dat vlak breidt SBB uit. Plaatselijke kantoren zijn een uitstekende uitvalbasis van kennis dicht bij de klant.”

Verschillende verdienmodellen hebben een verschillende advisering nodig. Stel dat er morgen iemand aanklopt die een bedrijf wil opstarten met crowdfunding?

“Wij zullen hem de weg tonen. Het komt nog niet veel voor in de landbouw, in tegenstelling tot win-winleningen tussen partijen. En ja, wij weten hoe dat moet en waarop je moet letten. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak kunnen wij de complexiteit van de landbouwsector nog de baas.”

Jullie hebben in de Vlaamse landbouw een marktaandeel van meer dan 40%. Het aantal landbouwbedrijven daalt en jullie klantenbestand stagneert, dus stijgt het marktaandeel. Jullie zijn goed bezig. Daarnaast tellen jullie ongeveer 11.700 kmo’s en vrije beroepen onder jullie klanten. Is de randwetgeving daar ook zo complex?

“Neen! Boeren hebben te maken met heel wat facetten van de maatschappij. Dat maakt de randwetgeving en dus het ondernemen voor hen zo ingewikkeld. Maar landbouw blijft een belangrijke doelgroep voor SBB, gelet op onze aandeelhouders, onze kennis en ervaring. SBB maakt volwaardig deel uit van de Groep Boerenbond. Maar we beseffen dat onze groei moet komen van andere sectoren en van de meerwaarde die we kunnen creëren voor de klanten. Denk aan de wissel van dienstverlening naar meer advisering.”

Waar gaat de landbouw in Vlaanderen naartoe?

“We trappen een open deur in wanneer we zeggen dat het aantal bedrijven verder zal afnemen. De blijvers zullen echte ondernemers zijn, met specifieke verwachtingen over ons. Wij zullen hun coach zijn en we hebben daar de nodige instrumenten voor ontwikkeld. Denk aan ons digitaal platform, onze advisering en binnenkort ook Tiber 2020, dat samen met Boerenbond uitgerold wordt. ‘Beter boeren met cijfers’ is immers ook onze betrachting. Financieel-economisch inzicht is noodzakelijk en moet al in het onderwijs meegegeven worden. Wij zijn bereid om die kennis met het onderwijs te delen.”

SBB Accountants & Adviseurs is een bedrijf van de Groep Boerenbond en dus Vlaams verankerd. De beleidslijnen zijn kort en de toekomst verzekerd.